แรงงานต่างชาติในไต้หวันสูงเป็นประวัติการณ์ 380,000 คน อินโดนีเซียนำหน้าเกินกว่า 40%

 

แรงงานต่างชาติในไต้หวันสูงเป็นประวัติการณ์ 380,000 คน อินโดนีเซียนำหน้าเกินกว่า 40%
 
เนื่องจากประชากรวัยชราเพิ่มขึ้น ทำให้ไต้หวันมีความต้องการด้านการดูแลอนุบาลมากขึ้น จึงได้นำเข้าแรงงานต่างชาติสูงทำลายสถิติครั้งใหม่ด้วยจำนวน 380,000 คน นับเป็นการนำเข้าแรงงานสูงสุดในรอบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา โดยแรงงานอินโดนีเซียมีมากเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นสัดส่วน 41% คณะกรรมการการแรงงานไต้หวันแถลงว่า การนำเข้าแรงงานจากประเทศเดียว ถือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคง ในอนาคตดังนั้น จะหาทางกระจายแหล่งนำเข้าจากประเทศอื่นๆ
 
                     ไต้หวันได้เปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติตั้งแต่ปี 1989 ปัจจุบันจำนวนแรงงานมีมากเกินกว่า 3 แสนคน สาขาอาชีพที่เปิดนำเข้าในช่วงแรกเป็นการนำเข้าแรงงานอุตสาหกรรมประเภท 3 K (สกปรก งานลำบาก และอันตราย) ในส่วนของแรงงานผู้อนุบาล มีการนำเข้าเนื่องจากไต้หวันก้าวเข้าสู่สังคมคนชรา
 แหล่งที่มา : สนร.ไทเป