เศรษฐกิจฟื้นตัว เดือนกุมภาพันธ์ โอกาสงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

 

เศรษฐกิจฟื้นตัว เดือนกุมภาพันธ์ โอกาสงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
 
สถานการณ์ตลาดแรงงานภายในประเทศไต้หวันหลังเทศกาลตรุษจีนผ่านพ้นไป จากข้อมูลของธนาคารทรัพยากรมนุษย์ 104 ผู้ประกอบการด้านการแนะนำงานพบว่า ขณะนี้มีโอกาสงานมากถึง 360,000 อัตรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว ผู้ประกอบธุรกิจต้องการพนักงานเพิ่มมากขึ้น
 
 
             นอกจากนี้ เมื่อแบ่งตามประเภทของสถานประกอบการที่มีอัตราความต้องการเพิ่มคนต่อปีมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ งานบริการที่พักและอาหาร งานภาคการผลิตทั่วไป และงานขนส่งโลจิสติกส์ แต่หากแบ่งตามประเภทของตำแหน่งงานที่มีอัตราความต้องการเพิ่มขึ้นต่อปีมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ พนักงานคุมเครื่อง พนักงานทำงานขนส่งโลจิสติกส์ และพนักงานบริการอาหารเครื่องดื่ม

 

แหล่งที่มา : สนร.ไทเป