สนร.ริยาด ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายยุพ นานา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ ประเทศบาห์เรน

 

 

 

 

เมื่อวันที่  8 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 สนร.ริยาด ได้มอบหมายให้พันจ่าเอกบัญชา  ชื่นชม  ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)  เดินทางไปราชการ ณ ประเทศบาห์เรน เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน          (นายยุพ นานา) และคณะรวม 9 คน  โดยประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ได้พบปะหารือกับผู้แทนคนไทยในบาห์เรน  ประมาณ 60 คน พร้อมทั้งเข้าพบกับนายจ้าง  และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท Ramsis  Engineering  ทำกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้างถังน้ำมัน มีแรงงานไทย 21 คน ทำงานในตำแหน่ง  หัวหน้างาน โฟร์แมน ช่างประกอบ ช่างเชื่อม และขับรถเครน บริษัทที่สอง  Jurong  Engineering  เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างกิจการเกี่ยวกับการถลุงเหล็ก มีแรงงานไทย  25  คน บริษัทที่สาม บริษัท Al  Hassanian  ทำกิจการเกี่ยวกับการรับถมทะเล มีแรงงานไทย   60  คน ทำงานตามไซต์งานต่าง ๆ โดยในไซต์งานที่ไปเยี่ยมมีแรงงานไทย ทำงานอยู่  10 คน โครงการของบริษัทนี้ เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาห์เรนดีน่าร์ บริษัทที่สี่คือ บริษัท Ebrahim  K. Kanoo ทำกิจการเกี่ยวกับการจำหน่าย และการบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota มีแรงงานไทย 30 คน ทำงานในตำแหน่งช่างเคาะ พ่นสี

               จากการเข้าพบ นายจ้างที่มีการจ้างงานคนไทย และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย พบว่า แรงงานไทย มีทักษะฝีมือดีได้คุณภาพ แต่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปัญหาที่แรงงานไทยประสบอยู่ในขณะนี้ คือ ค่าครองชีพที่สูง และค่าเงินลดลงจากอัตราการแลกเปลี่ยน