สนร.มาเลเซีย ประสานช่วยเหลือแรงงานไทยในลิเบียกลับไทย

 

                  สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย  ได้รับแจ้งจากบริษัท Ranhill Bhd. ประเทศมาเลเซีย ขอความช่วยเหลือให้ส่งคนงานไทยในประเทศลิเบีย จำนวน 1,167 คน กลับประเทศไทย

                   บริษัท Ranhill Bhd. มีสำนักงานใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและลิเบีย ได้ว่าจ้างคนงานจากประเทศไทยไปทำงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในประเทศลิเบีย (Ranhill Housing Project, Tajoura Site Office, ถนน Tajoura เมือง Tripoli) จำนวน 1,167 คน นอกนั้นเป็นคนงานจากประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย และมาเลเซียจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 2,000 คน

                   ในการช่วยเหลือเพื่ออพยพคนงานไทยออกจากประเทศลิเบีย กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งเรือขนาดบรรทุก 2,000 คน ออกจากท่าเรือ Naples ประเทศอิตาลี กำหนดถึงเมือง Tripoli  ประเทศลิเบีย ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 07.00 น.  โดยเรือจะนำคนงานเดินทางไปยังเมือง Tunis ประเทศตูนิเซีย หรือเมือง Marmaris ประเทศตุรกี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัย สนร.มาเลเซีย ได้ประสานข้อมูลกับทุกฝ่าย รวมทั้งตัวแทนคนงานไทยของบริษัทฯ ขณะนี้ กำลังเตรียมการอพยพแรงงานทั้งหมดไปยังท่าเรือ Tripoli (ระยะทางจากแค้มป์คนงานไปยังท่าเรือประมาณ 20 กิโลเมตร)

                   นอกจากนี้ ยังมีคนงานไทยจำนวน 23 คน ได้เดินทางออกจากเมือง Tripoli ประเทศลิเบียพร้อมกับคนงานมาเลเซียจำนวน 115 คน ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของบริษัทฯ Ranhill Bhd. โดยเดินทางไปยังเมือง Tunis ประเทศตูนิเซีย ขณะนี้คนงานทั้ง 23 คนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 09.45 น.