ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่คิบบุตส์กันยาฮิม

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่คิบบุตส์กันยาฮิม มีคนงานไทยในคิบบุตย์ทั้งหมด 20 คน ทำงานกับ 3 นายจ้าง  โดยคนงานทำงานส่วนมากปลูกสตอบอรี่ และปลูกผัก   คนงานมีรายได้ประมาณเดือนละ 45000 บาท ทำให้สามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละประมาณ 45000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 10000 - 15000 บาท  คนงานทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ดีและสภาพการทำงานเป็นที่น่าพอใจ เพียงแต่มีจำนวนห้องนอนไม่เพียงพอ ฝ่ายแรงงานได้ประสานให้บริษัทจัดหางานที่ดูแลและนายจ้างดำเนินการแก้ไขแล้ว  ฝ่ายแรงงานได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้เป็นขวัญและกำลังใจ