ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Scal Hougang พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 นายมนชัย พัชนี อัครราชทูต นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน  ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวพิชญดา ภูมิเหล่าแจ้ง เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่จาก สนร.สิงคโปร์ และ สอท. ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Scal Hougang

 

หอพัก Scal Hougang ตั้งอยู่เลขที่ 200 Hougang Avenue 3, Singapore 530007 ซึ่งเป็นหอพักสำหรับคนงานต่างชาติชายที่สามารถรองรับคนงานได้ 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นคนงาน อินเดีย และบังคลาเทศ มีแรงงานไทยพักอาศัยอยู่ 299 คน โดยที่นายจ้างเป็นผู้ชำระค่าเช่า ซึ่งรวมทั้งค่าน้ำและค่าไฟให้ ส่วนใหญ่เป็นคนงานทำงานก่อสร้างบริษัท Hong Liang Seng Pte Ltd หอพักมีลักษณะเป็นอาคารโครงเหล็กสูง 3 ชั้น มีทั้งหมด 4 อาคาร และมีอีกหนึ่งอาคารสองชั้น สำหรับสำนักงานร้านค้าและร้านอาหาร แต่ละอาคารจัดให้คนงานบริษัทเดียวกันอยู่ร่วมกัน ห้องละ 12 คน เป็นเตียงเดี่ยวสองชั้นจัดเรียงภายในห้องโดยเว้นที่ว่างอยู่ตรงกลางห้อง มีตู้เก็บของส่วนตัว บริการให้ทุกคน ห้องพักเป็นแบบติดพัดลม ทุกอาคารมีห้องน้ำอยู่ระหว่างกลางของตึกทุกชั้น มีห้องครัว และที่ทานอาหารอยู่ชั้นล่างของอาคาร มีที่ออกกำลังกายอยู่บริเวณอาคารที่พัก 2 แห่ง สนามตะกร้อ 3 แห่ง มีห้องซักรีด ร้านค้า ห้องประชุมเอนกประสงค์ และห้องพยาบาล บริเวณโดยรอบมีความสะอาด เรียบร้อยในระดับดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชำและที่จอดรถ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด คนงานทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อผ่านประตูทางเข้า-ออกทุกครั้ง

 

สนร. สิงคโปร์ ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ จากการทำงาน คู่มือสัญญาว่าจ้าง คู่มือการขอคืนเงินค่าภาษี พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ติดต่อนอกเวลาราชการ ที่ตั้งของที่ทำการสมาคมเพื่อนแรงงานไทย ณ อาคาร Golden Miles Complex ชั้น 3 กรณีแรงงานคนใดประสบปัญหาด้านแรงงาน หรือประสงค์เรียนเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษและจีน รวมทั้งการศึกษา กศน. และ มสธ. โดยอาสาสมัครแรงงานที่หมุนเวียนกันไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการฯ สามารถรับเรื่องและประสานงานมาที่ สนร. สิงคโปร์  ได้ทุกเวลา พร้อมทั้ง ได้ให้ความรู้แก่คนงาน ในเรื่องโรคไหลตาย การป้องกันเบื้องต้น แนะนำอาหารที่เป็นประโยชน์ และ การป้องกันโรคเอดส์ อีกทั้งยังกล่าวเตือนแรงงานไทยให้ปฏิบัติตามระเบียบหอพัก และ กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ อย่างเคร่งครัด การรณรงค์ให้แรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงาน ในต่างประเทศ ได้เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเดินทาง กลับไปพักผ่อนที่ประเทศไทย ท้ายสุดได้เปิดโอกาสให้มีการถามตอบถึงปัญหาทั่วไปในการทำงาน การต่อสัญญาจ้าง การพัฒนาฝีมือคนงานและการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างแรงงานไทยกับแรงงานต่างชาติ