สนร. มาเลเซียเตรียมการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบอาหารไทย

 

 

       สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียจัดทำโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย โดยการจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับแรงงานไทยในมาเลเซียที่ทำงานร้านอาหารประเภทต้มยำ ในระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2554 โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากร้านอาหาร Sukumvit ย่านกำปง บารู กรุงกัวลาลัมเปอร์ และคณะวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และกรรมการทดสอบฯ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย การทำอาหารไทยฮาลาล 7 อย่าง ของหวาน และน้ำผลไม้ (mocktail) สูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยจะได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร สนร. มาเลเซียกำลังเปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โทร 03 2145 5868 และ 03 2145 6004