มาเลเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือก่อนเข้าประเทศ

      

           รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ตัน สรี มุฮ์ยิดดีน ยัสซิน (Tan Sri Muhyiddin Yassin) ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (๙๖ จุดทั่วประเทศ) ก่อนเข้าประเทศ ในการนี้ ชาวต่างชาติทุกคน (ยกเว้นผู้ลี้ภัย) ที่จะเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒๐ วินาที วิธีการดังกล่าว เป็นระบบการใช้ข้อมูลทางชีวภาพที่เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศมากขึ้น เพราะระบบจะสามารถควบคุมและจัดการกับหลายๆ ปัญหาที่เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง เช่น การปลอมแปลงเอกสารเดินทาง การอยู่เกินกำหนด การใช้วีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานผิดประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติคนใดอยู่เกินกำหนด ก็จะได้รับใบแจ้งเตือน และจะถูกดำเนินการตามกฏหมายต่อไป นอกจากนี้ ตัน สรี มุฮ์ยิดดีน ยัสซิน รองนายกฯ ซึ่งเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติและการเข้าเมืองผิดกฏหมาย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรียังมีความเห็นชอบที่จะให้ดำเนินการปรับระบบการเรียกเก็บภาษีแบบใหม่ ซึ่งจะกำหนดให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติจำนวนมาก และจ้างหลายๆ ปี ต้องเสียภาษีให้รัฐบาลมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกัน สนร. มาเลเซียจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่แล้วได้รับทราบมาตรการดังกล่าว เนื่องจากเมื่อระบบการพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือมีผลบังคับใช้ จะทำให้แรงงานไทยบางกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย อาจมีปัญหาในการเดินทางเข้าออกประเทศได้