ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. ณ เมืองฮ่องกง ประชุมองค์กรเครือข่าย

 

       นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดประชุมแกนนำกลุ่มเครือข่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 54 ณ โรงเรียนอึ๋มหว่า ถึงความคืบหน้า ของงานวันแรงงาน ซึ่งได้ร่วมกันวางแผนการจัดงานมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 54 นอกจากกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดให้มีในวันแรงงานแล้ว ยังได้ทำความเข้าใจกับเครือข่าย ถึงวิธีการปฎิบัติตัวของผู้ที่จะบริจาคโลหิต ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวันแรงงาน และดำเนินการ ก่อนที่จะถึงวันงานจริง ขณะนี้มีจำนวนผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตแล้วจำนวน 130 คน