สนร.ญี่ปุ่น ประสานทำงานร่วมกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือฯ เปิดศูนย์ 24 ชม. แจ้งข่าวคนไทย แรงงานไทย

 

 

         สนร.ญี่ปุ่น  ประสานทำงานร่วมกับ สอท. ณ กรุงโตเกียว และทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือฯ  เปิดศูนย์ 24 ชม. แจ้งข่าวคนไทย แรงงานไทย

 

          นายกมล  สวัสดิ์ชูแก้ว  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น(สนร.ญี่ปุ่น) รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นและการเตรียมพร้อม  มาตรการให้ความช่วยเหลือของสถานทูตไทยว่า ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.54 ยังคงมี Aftershocks จำนวน 21ครั้ง ความแรงระหว่าง 3.5–5.8 ริกเตอร์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรก  ขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว  8,450 คน และสูญหายกว่า 13,000 คน  ซึ่งทางการญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะหยุดค้นหาผู้ประสบภัยหลังจากนั้นจะได้พิสูจน์ผู้เสียชีวิตต่อไป ส่วนสรุปสถานการณ์โรงงานไฟฟ้าฟุกุชิม่า ทางกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเผยเมื่อวันที่ 21 มี.ค.54 ว่าสามารถควบคุมการลุกลามของความเสียหายของเตาปฏิกรณ์ได้อยู่ ด้านการปนเปื้อนรังสีในน้ำประปาในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่ 15 มี.ค.54 อยู่ที่ 0.3–0.4 Bq/ลิตร ขณะที่ค่าเฉลี่ย 20 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0–0.5 Bq/ลิตร จึงถือว่าอยู่ในระดับปกติ โดยในการเก็บตัวอย่าง 12ครั้ง มีเพียง 2 ครั้งที่ตรวจพบการปนเปื้อน  ด้านปริมาณรังสีในกรุงโตเกียว ณ วันที่ 20 มี.ค.54 เวลา 13.00 น.  วัดได้ 0.059 Micro sievert  ซึ่งเป็นค่าปกติในการดำรงชีวิตประจำวันใน 1 ปี  จะมีปริมาณ 2,400 Micro sievert  เทียบกับการ X-Ray CT ในแต่ละครั้งจะได้รับรังสี 6,900 Micro sievert  ทั้งนี้การได้รับรังสีต่ำกว่า 100,000 Micro sievert จะไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
 
         การเคลื่อนย้ายแรงงานกลับประเทศเมื่อวันที่ 20 มี.ค.54  นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล  เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รายงานต่อนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ว่าได้ส่งคนไทยกลับโดยเครื่อง C 130 จำนวน 46 คน รวมได้ส่งกลับ 3 เที่ยว จำนวน 118 คน นอกจากนี้มีการเดินทางกลับเองราว 4,000 คน  สำหรับคนไทยที่ยังหาตัวไม่พบ 1,600 คน หาตัวพบแล้ว 800 คน เนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  ทั้งนี้ด้านเตรียมพร้อมมาตรการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยกรณีรังสีรั่วไหลว่าหากรังสีมากจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยได้ประสานกับ สนร.ญี่ปุ่น และสำนักงาน ก.พ. เพื่อติดต่อคนไทยมายังโตเกียว  โดย สนร.ญี่ปุ่นได้เตรียมข้อมูลคนงาน ผู้ฝึกงาน สถานที่ทำงานและนายจ้าง ไว้เพื่อติดต่อแจ้งให้ทราบหากมีการอพยพและในการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ซึ่งได้เปิดให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงทุกวัน มีแรงงาน ผู้ฝึกงานและคนไทยโทรศัพท์มาสอบถามสถานการณ์พร้อมขอทราบมาตรการการให้ความช่วยเหลือของสถานทูตกรณีมีการแพร่กระจายของรังสีรุนแรงเป็นระยะ ๆ