คนงานไทยในสวนดอกไม้

   

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2554 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวิฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่สวนดอกไม้ ในโมชาฟKfar-Hess เขตเมืองNatanya ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิสราเอล สวนดอกไม้แห่งนี้มีการจ้างงานคนไทย 14 คน ฟิลิปปินส์ 7 คน เนปาล 3 คน นอกจากนี้ในบางช่วงที่มีผลผลิตสูงก็จะจ้างงานคนอาหรับครั้งละ 3-4 คนด้วย ขณะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเยี่ยมพบว่าคนงานส่วนใหญ่จะทำงานตัดดอกไม้อยู่ในสวน ขณะที่คนงานบางส่วนจะทำหน้าที่ตัดแต่งดอกไม้อยู่ในโรงเรือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนงานผู้หญิง และมีผู้หญิงไทยกำลังทำงานอยู่ 2 คน พวกเธอเล่าว่า พอใจกับการทำงานที่สวนดอกไม้แห่งนี้ เพราะรายได้ดีทำให้สามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละประมาณ 40000 บาท โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีดอกไม้มากที่สุดเนื่องจากย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนเดือนอื่นๆเธอสามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละประมาณ 35000 บาท เธอจะทำงานตั้งแต่เวลา 06.30-20.00 น.และพักรับประทานอาหารเวลา 10.30 น.และ17.00 น. ในฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีงานไม่มากนัก พวกเธอจะชำต้นไม้ และปลูกต้นไม้ ส่วนในฤดูใบไม้ผลิ พวกเธอจะมีหน้าที่ตัดดอกไม้ ถอนหญ้าและคัดเลือกดอกไม้เพื่อส่งไปจำหน่ายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ คนงานไทยในสวนนี้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี มหาสารคาม นครพนมและลำปาง โดยบริษัทจัดหางานEconomicsและบริษัทจัดหางานโพธินันท์ มีบริษัทจัดหางานคนันชนี ในประเทศอิสราเอลดูแล และจากการตรวจเยี่ยมพบว่าคนงานมีสภาพความเป็นอยู่ดีทั้งที่พักอาศัย ห้องครัว และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ