เยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์

      

            วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2554 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส อัครราชทูตที่ปรึกษา นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวพิชญดา ภูมิเหล่าแจ้ง เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่จาก สนร.สิงคโปร์ และ สอท. พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในสิงคโปร์ ที่หอพัก Soon Lee Lodgeหอพัก Soon Lee Lodge ตั้งอยู่เลขที่ 31, Soon Lee Road, Singapore 628087 ซึ่งเป็นหอพักสำหรับคนงานต่างชาติชายที่สามารถรองรับคนงานได้ 4,500 คน ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติพักอยู่แล้วประมาณ 4,420 คน ส่วนใหญ่เป็นคนงาน บังคลาเทศ และอินเดีย ส่วนแรงงานไทยมี 211 คน หอพักมีลักษณะเป็น อาคารโครงเหล็กสูง 4 ชั้น มีทั้งหมด 6 อาคาร และมีอีกหนึ่งอาคารสองชั้นสำหรับสำนักงาน ร้านค้าและห้องซักผ้า แต่ละอาคารจัดให้คนงานบริษัทเดียวกันอยู่ร่วมกัน ห้องละ 12 คน เป็นเตียงเดี่ยวสองชั้นจัดเรียงภายในห้องโดยเว้นที่ว่าง อยู่ตรงกลางห้อง มีตู้เก็บของส่วนตัวบริการให้ทุกคน ห้องพักเป็นแบบติดพัดลม ทางหอพักยินดีที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ตามความต้องการของบริษัทที่นำ คนงานเข้าพักซึ่งต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม ทุกอาคารมีห้องน้ำอยู่ระหว่างกลางตัวอาคาร ด้านล่างของอาคารจะจัดไว้สำหรับเป็นที่ทานอาหาร ส่วนห้องครัว และที่เก็บของจะแยกออกจากตัวตึกเป็นอาคารชั้นเดียวโดยมีที่ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี มีที่ออกกำลังกายอยู่ระหว่างอาคารที่พัก 2 แห่ง สนามตะกร้อ 2 แห่ง ส่วนอาคารสำนักงานที่มีสองชั้นนั้น ชั้นล่างจะใช้เป็นห้องสำนักงาน ห้องซักรีด และร้านค้า ส่วนชั้นสองจะมีห้องออกกำลังกาย ห้องประชุมเอนกประสงค์ ห้องดูโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และห้องพยาบาล บริเวณโดยรอบมีความสะอาดเรียบร้อยในระดับดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านขายของชำ ส่วนหย่อมพักผ่อน และที่จอดรถ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด คนงานทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อผ่านประตูทางเข้า-ออกทุกครั้ง สนร. สิงคโปร์ ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ จากการทำงาน คู่มือสัญญาว่าจ้าง คู่มือการขอคืนเงินค่าภาษี พร้อมแจ้งสถานที่ติดต่อนอกเวลาราชการที่ตั้งของที่ทำการสมาคมเพื่อนแรงงานไทย ณ อาคาร Golden Miles Complex ชั้น 3 กรณีแรงงานคนใดประสบปัญหาด้านแรงงาน หรือประสงค์เรียนเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษและจีน รวมทั้งการศึกษา กศน. และ มสธ. โดยอาสาสมัครแรงงานที่หมุนเวียนกันไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการฯ สามารถรับเรื่องและประสานงานมาที่ สนร. สิงคโปร์ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ สอท. ได้นำคณะแพทย์และพยาบาลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ไปให้ความรู้แก่คนงานในเรื่องโรคไหลตาย การป้องกันเบื้องต้น แนะนำอาหารที่เป็นประโยชน์ การป้องกันโรคเอดส์ และแนะนำวิธีออกกำลังกายท่าต่างๆเพื่อคลายความเคลียด อีกทั้งยังกล่าวเตือนแรงงานไทยให้ปฏิบัติตามระเบียบหอพัก และ กฎหมายของประเทศสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รณรงค์ให้แรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วย เหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศไทย