ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงานตรวจเยี่ยมคนงานที่คิบบุตส์เบนยามีน่า

     

             เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่คิบบุตส์เบนยามิน่า ในกิจการเกษตรของนายแซมมี่ กวน และกิจการเกษตรของนายวาลิตและนายซาอิ๊ด กิจการของนายแซมมี่ กวน มีลักษณะเป็นแปลงทดลองทางการเกษตร มีคนงานไทย 4 คน คนงานเล่าว่ามีคนชาติอื่นทำงานในแปลงทดลองด้วย ได้แก่ เยอรมันนี สวีเดน สวิสและรัสเซีย เป็นต้น โดยคนงานไทยจะทำงานเฉพาะในสวนส้มและสวนองุ่นเท่านั้น ในแปลงทดลองจะเป็นการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว เช่น กะหล่ำปลีสายพันธุ์เยอรมัน แครอท บีทรูท เป็นต้น และเนื่องจากเป็นแปลงทดลองทางการเกษตร ดังนั้นคนงานจึงมีงานทำอย่างสม่ำเสมอ คนงานมีรายได้ประมาณ เดือนละ 4500 เชคเกล ทำให้สามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละไม่น้อยกว่า 2000 เชคเกกล และคนงานสามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้เดือนละไม่เกิน 2500 เชคเกล นอกจากนี้ทุกวันพฤหัสบดีสมาชิกในคิบบุตส์จะแบ่งปันอาหารที่ทำขึ้นสำหรับบริโภคในวันชาบัทแก่คนงาน ซี่งประกอบด้วยขนมปังและแยมผลไม้ นอกจากนี้ในวันหยุดคนงานจะหารายได้พิเศษด้วยการรับจ้างตัดหญ้าหรือกวาดใบไม้ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 35 เชคเกล คนงานมีสภาพความเป็นอยู่ดี คนงานเดินทางมาทำงานโดยบริษัทจัดหางานEconomics ปัจจุบันมีบริษัทจัดหางานอิสราเอล Shani O.D.E.(2011) เป็นผู้ประสานงานระหว่างคนงานและนายจ้าง กิจการของนายวาลิตและนายซาอิ๊ด เป็นสวนผลไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ ท้อ พิช พลัม ฯลฯ เป็นการผลิตเพื่อส่งขายในประเทศและต่างประเทศ มีคนงานไทย 5 คน อาหรับ 4 คนนายจ้างจัดที่พักแยกจากกัน คนงานมีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเดือนละประมาณ 3600 เชคเกล และเนื่องจากนายจ้างไม่มีงานล่วงเวลาให้ทำ คนงานจึงหารายได้พิเศษด้วยการรับจ้างตัดหญ้าให้สมาชิกในคิบบุตส์ คนงานเดินทางมาทำงานโดยบริษัทจัดหางานโพธินันท์ และปัจจุบันมีบริษัทจัดหางานอิสราเอล Shani O.D.E.(2011) เป็นผู้ประสานงานระหว่างคนงานและนายจ้าง จากการตรวจเยี่ยมคนงานทั้งสองแห่ง พบว่าคนงานมีสภาพความเป็นอยู่ดี มีรายได้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของคนงานภาคเกษตรในอิสราเอลและเป็นไปตามกฎหมาย คนงานรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน