ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทูตแรงงานในบรูไน เยี่ยมคารวะ ปลัดกระทรวงมหาดไทยบรูไน ขอความสนับสนุนการดำเนินงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน

 

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 11.10 - 11.50 น.นายธวัช สุมิตรเหมาะ อุปทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พร้อมด้วยนายอาณาจักร สุทธายน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางไมมุง มะมิง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสำนักงานแรงงานประจำประเทศบรูไน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Datuk Peduka Awang Sabari Haji Abas ปลัดกระทรวงมหาดไทย บรูไนฯ  

ปลัดกระทรวงมหาดไทยบรูไน สนทนาเกี่ยวความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับบรูไน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับราชวงศ์ โดยล่าสุดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนได้เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จเยือนบรูไน และกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีความงดงามในวัฒนธรรมมายาวนานมาก(Ancient Kingdom) และกล่าวว่าประเทศไทยมีความรู้ความชำนาญในการปลูกข้าวที่มีคุณภาพและรสชาติดีมากเป็นที่นิยมของชาวบรูไนเช่นกัน นอกจากนี้ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองในเรื่องต่างๆเช่น ความเป็นนักออกแบบตกแต่งที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในบรูไนของสถาปนิกไทย ความร่วมมือด้าน การค้า การก่อสร้าง การประมง ฯลฯ

สนร.บรูไน ได้นำเรียนความคืบหน้าโครงการนำนักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยมาฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการในบรูไนระยะเริ่มแรก 6 แห่งโดยได้รับค่าตอบแทน  ที่พัก อาหาร 3 มื้อ พร้อมประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงด้วย กำลังดำเนินการรุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้ นักศึกษาของสถาบันต่างๆ จากจังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 คน (วิทยาลัยการอาชีพพล 8 คน น้ำพอง 1 คน และวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีขอนแก่น 2 คน) ในวิชาชีพ 4 สาขาได้แก่ ช่างยนต์ การเงิน และ เกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ)คอมพิวเตอร์กราฟิก กำลังอยู่ในระหว่างขอรับการตรวจลงตราจากฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองของบรูไนฯ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ ก็จะสามารถเดินทางมาฝึกงานในบรูไนได้ โดยในเบื้องต้นกำหนดเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตเยาวชนไทย จึงขอความอนุเคราะห์ทางการบรูไนในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดี และจะช่วยเร่งรัดการดำเนินการต่อไป

ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ และอัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางการบรูไน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ได้พิจารณาคดีหญิงไทยที่กระทำผิดกฎหมายของบรูไนด้วยความเห็นอกเห็นใจมาโดยตลอดและให้การปฏิบัติที่ดีกับคนไทยและแรงงานไทยด้วยดีมาตลอด 

ภายหลังการหารือ อุปทูตฯ ได้มอบของที่ระลึก เป็นเน็คไทผ้าไหมไทย 1เส้น และผ้าไหมตัดชุดสำหรับสตรี 1 ชิ้น(จากจังหวัดขอนแก่น) แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยบรูไนฯ   

อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยของบรูไน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลด้านแรงงาน และกิจการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านแรงงานและการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง  

 

ทีมประเทศไทยร่วมพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจและพัฒนากำลังแรงงานไทย

 ภาพกิจกรรม