สนร.บรูไน เชิญสมัครเข้าแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลบรูไน ไทยรวมใจสามัคคี ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้

 

 

 

 

สืบเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในภาคใต้เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายจังหวัด สร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนอย่างสาหัสกับพี่น้องชาวไทย  ดังนั้นภาคราชการ และภาคเอกชน ตลอดถึงเครือข่ายการทำงาน อาสาสมัครแรงงานไทย จึงเห็นควรจัดกิจกรรมกีฬาเปตองการกุศลขึ้น เพื่อนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือพี่น้องไทย  เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่ชาวไทยและระหว่างชาวบรูไนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น  เป็นการกระตุ้นให้ชาวไทยหันมาสนใจกับการเล่นกีฬา การรู้จักแพ้ รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัย  ให้ใช้เวลาฝึกซ้อมกีฬาแทนการใช้ยาเสพติด การพนัน สุรา อบายมุขต่างๆ  จึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรง และต้านทานโรคภัยที่อาจเกิดขึ้น

 

คุณสมศักดิ์ จุ้ยชุนประเสริฐ (คุณจ๋อ) เป็นโค้ชเปตองทีมชาติบรูไน สร้างชื่อเสียงในการทำทีมชาติบรูไนชนะเลิศการแข่งขันเปตองบอร์เนียวมาแล้วหลายครั้ง ร่วมกับสนร.บรูไน สอท.ไทยฯ  สมาคมชาวไทยฯ จึงจัดการแข่งขันขึ้น ในวันสงกรานต์ปีใหม่ของไทยในวันพุธที่ 13 เมษายน ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 น.เป็นต้นไป ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก สอท.ไทย  สนร.บรูไน และสมาคมชาวไทย

 

สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือที่สนามแข่งขัน  ณ สนร.บรูไน  สอท.ไทย  ค่าสมัครทีมละ 30 เหรียญบรูไน( ทีมละ 3 คน) หรือประเภทบุคคลคนละ 10 เหรียญบรูไน  หรือจะเป็นสปอนเซอร์ทีมก็ได้ทีมละ 30 เหรียญบรูไนเท่านั้น  และขอเชิญชวนผู้สนใจชมการแข่งขันได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

                        โค้ชเปตองไทยในบรูไน  สร้างชื่อเสียงที่ภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย