ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงานอิสราเอล ตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟเบ็ตเชลิม

 

 

 

 

              เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่โมชาฟเบ็ตเชลิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศอิสราเอล

              โมชาฟเบ็ตเชลิม มีการจ้างงานคนไทยทั้งหมด 30 คน เพื่อให้ทำงานในภาคเกษตรกรรม ประกอบด้วย การเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ไม้ประดับและฟาร์มโคนม เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปพบกับคนงานไทยที่ทำงานกับนายจ้างชื่อนายซุกกี้ อองลี ในกิจการเพาะปลูกไม้ประดับ บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ จ้างงานคนไทย 10 คนและเวียดนาม 1 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้มีโอกาสพบคนไทยที่ทำงานกับนายจ้างรายอื่นด้วย คนงานเล่าว่ามีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 50,000-60,000 บาท  ทำงานตั้งแต่เวลา 06.00- 17.00 น.โดยเป็นการทำงานล่วงเวลาวันละ 1 - 1.30 ชั่วโมง บ้านพักอาศัยมีสภาพเป็นบ้านเดี่ยวอยู่รวมกัน 10 คน มีห้องน้ำ 2 ห้อง แต่เดิมนายจ้างจะออกใบรับเงินเดือนให้คนงานแต่ 6 เดือนที่ผ่านมานายจ้างยังไม่ออกใบรับเงินเดือนให้ เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้คนงานแจ้งล่ามของบริษัทจัดหางาน A.I.Amit ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนายจ้างและคนงาน และเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามเรื่องให้ต่อไป

              นอกจากนี้ พบว่าคนงานไทยที่ทำงานกับนายจ้างชื่อนายชัย มามอร์ ในกิจการฟาร์มโคนม ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัย เนื่องจากนายจ้างไม่สามารถจัดหาที่พักอาศัยให้ และฝากให้ไปพักกับคนงานของนายจ้างรายอื่น เจ้าหน้าที่จึงรับเรื่องไว้เพื่อแจ้งนายจ้างให้ดำเนินการจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้ต่อไป