สนร.บรูไน เชิญงานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2554 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แข่งขันกีฬาเปตองการกุศล รับประทานอาหารฟรี

 

 

 

 

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ขอเชิญชาวไทย สมาชิกสมาคมชาวไทยฯ อาสาสมัครแรงงาน ผู้ประกอบการไทย และเครือข่ายแรงงานไทย เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยในประเทศบรูไนพ.ศ.๒๕๕๔ ในวันที่ 12 13 เมษายน 2554  ณ บริเวณสถานเอกอัครราชทูตไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันอังคารที่ 12 เมษายน

09.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรม สรงน้ำขอพรพระพุทธสิหิงค์ประจำสถานทูตไทย พระพุทธรูป ภปร.ประจำสนร.บรูไน  และพระพุทธรูปของชาวไทย

 

วันพุธที่ 13 เมษายน

10.00 น. กิจกรรม สรงน้ำขอพรพระพุทธสิหิงค์ประจำสถานทูตไทย และพระพุทธรูป ภปร.ประจำสนร.บรูไน และพระพุทธรูปของชาวไทย                           

11.00 น. กิจกรรม รดน้ำขอพรจาก ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย  นายกสมาคมชาวไทยและกรรมการบริหารสมาคมไทยฯ   ผู้มีวัยวุฒิไทยที่มีความดีงามหลากหลายอาชีพ

11.30 น. พบปะหารือชาวไทยเพื่อร่วมวางแผนในการดูแล และส่งเสริมความสัมพันธ์ใกล้ชิดของชาวไทยในบรูไน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย การเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการประชาสัมพันธ์การแจ้งใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน บริการฟรี (จัดโดย สนร.บรูไน สอท.ไทยฯ นายกสมาคมไทย ผู้ประกอบการ )

13.30 น. 17.00 น. ชมและร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล บรูไน ไทยรวมใจสามัคคี ช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ในประเทศไทย จำนวนมากกว่า 20 ทีม ณ สนามกีฬาสอท.ไทย  จัดโดยคุณสมศักดิ์ จุ้ยชุนประเสริฐ (คุณจ๋อโค้ชเปตองทีมชาติบรูไน) ร่วมกับสนร.บรูไน สอท.ไทย สมาคมไทย สมาคมเปตองบรูไน)

17.10 น. พิธีมอบรางวัล

17.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

ในโอกาสนี้ขอเชิญชาวไทยทุกท่าน ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปของท่านเข้าร่วมให้ชาวไทยได้สรงน้ำขอพรด้วย และขอให้แต่งกายด้วยผ้าไทยลายดอกสีสดใส และเล่นน้ำในวันสงกรานต์ได้ในวันดังกล่าว สำหรับผู้สนใจเข้าแข่งกันกีฬาเปตองฯโปรดติดต่อ สนร.บรูไน โทร. 2653 517  กิจกรรมวันสงกรานต์นี้ ภาคราชการและเอกชนไทยร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นการจัดติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี

 

                                เกิดเป็นคนไทย ร่วมสืบสานประเพณีที่งดงาม