การจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2554 ในไต้หวัน

 

การจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2554 ในไต้หวัน

 

                    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 สำนักงานแรงงานไทเป ร่วมกับเทศบาลเมืองเถาหยวน คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆของไต้หวัน ได้จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2554 ขึ้น ณ สนามกีฬาเมืองเถาหยวน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน การจัดงานในปีนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์) พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานด้วย พร้อมขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ช่วยในการจัดงานครั้งนี้ ขอให้แรงงานไทยทุกคนสนุกสนานกับงานในวันนี้ และขอให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อครอบครัวที่อยู่เมืองไทย  

                   พิธีเริ่มโดยผู้ว่าการเมืองเถาหยวน (นายหวูจื้อหยาง) ประธานคณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน (CLA) (นางหวังหรู เสวียน) ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (นายวิบูลย์ คูสกุล) และปลัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันกล่าวเปิดงาน และรับฟังสารกล่าวอวยพรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) จากนั้น เป็นพิธีรดน้ำดำหัว และพิธีมอบโล่รางวัลโดยปลัดกระทรวงแรงงานแก่นายจ้างดีเด่น จำนวน 14 ราย และตามด้วยการแสดงต่างๆบนเวที สำหรับกิจกรรมต่างๆในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ขบวนกลองยาวอัญเชิญพระพุทธรูปและเจ้าแม่มาจู่แห่รอบสนามกีฬา การสรงน้ำพระ ซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมงาน การจัดงานสิ้นสุดลงเมื่อเวลา 17.00 น. 

                   นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะได้ประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคมจัดหางานไต้หวัน เพื่อหารือในเรื่องการขยายตลาด และการคุ้มครองแรงงานไทยในไต้หวันด้วย

  


 

 แหล่งที่มา : สนร.ไทเป ภาพกิจกรรม