ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมสงกรานต์ไทยในประเทศบรูไน พ.ศ. 2554

 

 

 

 

ตามที่ สนร.บรูไน จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยในประเทศบรูไนเข้าสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่งดงามของไทย และกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12 13 เมษายน 2554 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วนั้น การจัดงานเรียบร้อยไปด้วยดี และมีผลดังนี้

 

1. ผู้ร่วมงานจำนวน 150 200 คน ทั้งชาวไทย และชาวบรูไน โดยร่วมงานสรงน้ำพระ   รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  รับประทานอาหาร  และร่วมกิจกรรมแข่งขันเปตองการกุศลบรูไน ไทยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  โดยมีสมาชิกสมาคมเปตอง  ทีมชาติเปตองบรูไน สื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมด้วย

2. กิจกรรมสรงน้ำพระ โดยอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์  พระพุทธรูปประจำสอท.ไทย พระพุทธรูปของสนร.บรูไน และพระพุทธรูปของชาวไทยร่วม ให้พี่น้องชาวไทยสรงน้ำขอพร

3. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีนายวิษณุ ศักดิยากร นายกสมาคมชาวไทยในบรูไนและภรรยา  มารดาของชาวไทยในบรูไนที่มีคุณงามความดีหลายท่าน เป็นตัวแทนผู้ใหญ่เพื่อให้พรแก่ชาวไทยและแรงงานไทย

4 กิจกรรมรับประทานอาหาร โดย สนร.บรูไน สอท.ไทย ผู้ประกอบการไทย ชาวไทยนำอาหารมาร่วมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์มากมาย

5. กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ในระหว่างชาวไทยและชาวบรูไนที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนาน

6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลบรูไน ไทยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ได้เงิน 1,400 เหรียญบรูไนเท่ากับ 33,600 บาท  โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเปตองบรูไนส่งทีมเข้าแข่งขันด้วย 4 ทีมกับทีมไทย ผลการแข่งขัน  ทีมเปตองบรูไน เอ ชนะเลิศ  ทีมเปตองบรูไน บี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเปตองเคบี ของนายวัชระพงษ์ นันตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งนายสมศักดิ์ จุ้ยชุนประเสริฐ ร่วมกับสนร.บรูไนจะนำเงินรายได้มอบให้กับอัครราชทูต ของสอท.ไทยส่งมอบเงินเพื่อช่วยเหลือชาวไทยที่ประสบอุทุกภัยภาคใต้ ต่อไป

 

นายอาณาจักร สุทธายน อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน จึงขอขอบคุณชาวไทยที่ร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มสิ่งของ และเงินสมทบการกุศล  รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ซึ่งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ในบรูไนถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญที่ชาวไทยจะได้ร่วมใจจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีไทยที่งดงามสืบไป

 

วัฒนธรรมไทยที่งดงามต้องร่วมใจกันสืบสาน