ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเยี่ยมแรงงานไทยภาคใต้ไต้หวัน

 

ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเยี่ยมแรงงานไทยภาคใต้ไต้หวัน  

 

                  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 นายวิบูลย์ คูสกุล ผู้อำนวยการใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย(เอกอัครราชทูต)ได้เดินทางมาราชการที่เมืองเกาสง ภาคใต้ของไต้หวันและได้ไปเยี่ยมแรงงานไทยโครงการจ้างตรง ซึ่งกระทรวงแรงงานของไทยจัดส่งมาทำงานโดยไม่เสียค่าบริการจัดหางาน ที่ บริษัท Formosa Heavy Industry คนงานกลุ่มนี้มีประมาณ 85 คน นายจ้างไต้หวันเดินทางไปคัดเลือกที่กรมการจัดหางานเมื่อเดือน กันยายน 2553  ผอญ.ได้สอบถามความเป็นอยู่กับแรงงานไทยและมีความพึงพอใจที่แรงงานเหล่านี้มีความสุขส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละประมาณ 15,000 บาทโดยไม่ต้องมีหนี้สินเรื่องค่าบริการจัดหางานและได้กล่าวชื่นชมนายจ้างพร้อมทั้งเสนอว่าจะนำเรื่องโครงการจ้างตรงไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับนายจ้างรายอื่นๆ ในไต้หวันด้วย

 

 

แหล่งที่มา : สนร.เกาสง