ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์เดินทางมาราชการที่เมืองเกาสง

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์เดินทางมาราชการที่เมืองเกาสง
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์และคณะรวม 20 คนเดินทางมาราชการศึกษาดูงานด้าน โลจิสติก ที่เมืองเกาสงโดยได้ไปดูงานที่ท่าเรือเมืองเกาสงและศูนย์ไอที
 
แหล่งที่มา : เกาสง ภาพกิจกรรม