ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจการสวนผลไม้ที่โมชาฟเบนยามิน่า อิสราเอล

  

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่โมชาฟเบนยามีน่า ในกิจการของนายอวิชัย อินฟาตี้ พบว่ากิจการดังกล่าวมีการจ้างคนงานไทยทั้งหมด ๒๖ คน ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงคนงานบางส่วนยังคงทำงานขนถ่ายผลไม้ขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปจัดจำหน่าย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยสวนทับทิมและองุ่นที่กำลังออกดอกหลายสิบไร่ ซึ่งคนงานเล่าว่า นอกจากทับทิมและองุ่นแล้วนายจ้างยังปลูกแอ๊ปเปิ้ล พีช พลัม ท้อ แพร์ น้อยหน่า เกาลัค และบลูเบอรี่สลับกันตามช่วงฤดูกาลต่างๆอีกด้วย โดยผลไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปจำหน่ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงมีห้องเย็นขนาด ๕๐ ตารางเมตรจำนวน ๒ ห้องภายในโกดังเก็บสินค้า นอกจากนี้นายจ้างยังได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการพ่นยาฆ่าแมลงให้คนงานด้วย คนงานจะทำงานตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๔.๐๐ น.และในฤดูใบไม้ผลิจะทำงานล่วงเวลาถึง ๒๐.๐๐น.ทำให้มีรายได้เดือนละประมาณ ๔,๐๐๐-๔,๕๐๐ เชคเกล และสามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ เชคเกล นอกจากคนงานไทยแล้วนายจ้างยังจ้างคนงานอาหรับเพื่อทำหน้าที่เก็บผลไม้และริดดอกไม้ด้วย คนงานไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและรู้จักการรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา เจ้าหน้าที่จึงได้มอบอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ตะกร้อพร้อมเน๊ต แบ๊ตมินตัน และลูกบอลล์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนงานเหล่านั้นด้วย

 

ภาพกิจกรรม

แหล่งที่มา : สนร.อิสราเอล