สนร.ริยาด ปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครอง และเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ในประเทศกาตาร์

 

 

 

                  เมื่อวันที่ 1519 สิงหาคม 2554 สนร.ริยาด ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การส่งเสริมขยายตลาด และรักษาตลาดแรงงานไทย  การเยี่ยมเยียน สร้างขวัญ กำลังใจ  ให้แก่คนงานไทยในประเทศกาตาร์ โดยร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รับเรื่องร้องทุกข์ คนงานไทย จำนวน 8 คน การเยี่ยมเยียนคนงานไทยใน 4บริษัท คือ บริษัท Qore Alu Clad Co. ย่านเขตอุตสาหกรรม ซานาย่า กรุงโดฮา มีคนงานไทย เป็นช่างประกอบอลูมิเนียม 14 คน  บริษัท Secco Engineering Qatar L.L.C บริษัทผู้รับเหมาของไทย รับติดตั้งวาง ระบบไฟฟ้า ประปา และแอร์ ภายในสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกาตาร์ มีคนงานไทย 237 คน บริษัท Hyundai Heavy Industies Co.,Ltd ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมรัสซัพฟาน ห่างจากกรุงโดฮา 70 กิโลเมตร  เป็นบริษัทผู้รับเหมาของประเทศเกาหลีใต้ ทำกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  มีคนไทย ทำงาน 200 คน และ บริษัท Bilfinger Berger Qatar W.L.Lตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซานาย่า กรุงโดฮา เป็นบริษัท รับเหมาของประเทศเยอรมัน รับก่อสร้างอาคารชุดสำหรับพักอาศัย มีคนงานไทย ทำงานเป็นช่างตกแต่งภายในอาคาร  จำนวน 455 คน