แรงงานไทยที่คิบบุตส์อะมียาร์ดและคิบบุตส์กินโนซา

 

 

 

 

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่คิบบุตศ์อะมียาร์ดและคิบบุตส์กินโนซา เขตเมืองไธบีเรียส

คิบบุตศ์อะมียาร์ดมีสวนผลไม้หลากหลายชนิด เช่น อโวคาโด ลิ้นจี่ มะนาว ส้ม มะม่วง เชอรี่ เป็นต้น จึงมีการจ้างคนไทยเพื่อทำงานในภาคเกษตร 8 คน นอกจากนี้ก็มีการจ้างคนเวียดนามด้วย 1 คน  คนงานมีรายได้เฉลี่ย เดือนละประมาณ 5,700-5,800 เชคเกล และในช่วงที่มีผลไม้มากคนงานจะมีรายได้ประมาณ 7,000 เชคเกลต่อเดือน เนื่องจากในช่วงเก็บผลไม้คิบบุตส์จะให้เงินพิเศษเดือนละ 1,600-1,700  เชคเกล เป็นเวลา 2 เดือน ปกติคนงานสามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละประมาณ 3,500 เชคเกล  

จากการตรวจเยี่ยมพบว่าคนงานมีสภาพความเป็นอยู่ดี นายจ้างจ่ายเงินตรงตามกำหนดเวลา รวมทั้งออกใบสลิปเงินเดือนที่แสดงรายรับ-รายจ่ายครบทุกเดือน  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ ให้ด้วย

คิบบุตส์กินโนซา พบว่ามีคนงานไทย 17 คน ทำงานเกษตรในสวนกล้วยหอม ลิ้นจี่และอโวคาโด มีรายได้เดือนละประมาณ 4,800-5,200 เชคเกล สามารถส่งเงินกลับบ้านได้เดือนละประมาณ 3,200 เชคเกล  ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ คนงานได้สอบถามเรื่องการขอคืนเงินภาษี นอกจากนี้ยังพบว่านายจ้างไม่ให้ใบสลิปเงินเดือนและหลักฐานการส่งเงินกลับบ้านแก่คนงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับบริษัทจัดหางาน Leebar Manpower Services ผู้ให้บริการจัดหางานในประเทศอิสราเอลต่อไป

ก่อนจากกันเจ้าหน้าที่ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่คนงานเพื่อไว้ใช้ในยามพักผ่อน และธงชาติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย