CLA ไม่ขัดข้องขยายเวลาแรงงานต่างชาติทำงานในไต้หวัน

พันซื่อเหว่ย รองประธานคณะกรรมการกิจการการแรงงานไต้หวัน (CLA) ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมานี้ว่า ไต้หวันฝึกอบรมแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 9 ปี จากนั้นเกาหลีใต้แย่งแรงงานเหล่านี้ต่อไป CLA เผยว่าไม่ขัดข้องหากจะมีการขยายเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติในไต้หวันออกเป็นถึง 12 ปี

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ ประธานาธิบดี หม่าอิงจิ่ว เข้าร่วมงานสัมมนากับผู้ประกอบการที่เมืองไถหนาน ได้มีผู้แสดงความเห็นว่าค่าแรงของแรงงานต่างชาติไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกับค่าแรงพื้นฐานในประเทศ และเสริมว่า 100 กว่าประเทศทั่วโลกมีการกำหนดค่าแรงพื้นฐาน แต่แทบไม่มีประเทศไหนที่ผูกค่าแรงพื้นฐานให้กับแรงงานต่างชาติด้วย

 

ประธานธิบดีหม่ากล่าวว่า ไต้หวันได้รับการยอมรับการยกเว้นวีซ่าจาก 117 กว่าประเทศทั่วโลก เพราะไต้หวันมีศักยภาพดีด้านเศรษฐกิจ และดูแลสิทธิมนุษยชน รวมถึงการรักษามาตรฐานความเป็นธรรมทางการค้า ผู้ประกอบการไต้หวันอาจจะจ้างแรงงานต่างชาติในอัตราสูงกว่าประเทศอื่น แต่ต้นทุนโดยรวมถือว่าต่ำกว่า

พันซื่อเหว่ย ยังกล่าวเสริมว่า ไต้หวันฝึกฝนแรงงานต่างชาติเป็นเวลา 9 ปี แต่หลังจากนั้น เกาหลีใต้ว่าจ้างต่อ หากค่าแรงในไต้หวันไม่สูง จะไม่มีโอกาสเลือกแรงงานที่ดี และถูกเกาหลีซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญแย่งชิงไป CLA ไม่ขัดข้องหากจะขยายเวลาทำงานในไต้หวันออกไปเป็น 12 ปี