สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมประชุมที่มาเก๊า

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554  นางเพ็ญศรี  เอี่ยมโอภาส กงสุล (ฝ่ายแรงงาน)  นางจารุณี นครศรี รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และ น.ส. นภาพร เสนาธรรม ล่ามสำนักงานฯ  ได้เดินทางไปเมืองมาเก๊า เพื่อเข้าเยี่ยม หารือด้านการขยายตลาดแรงงานไทยในมาเก๊าร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Human Resources Office และ Macau Immigration Department นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท Melco Crown Entertainment  และเข้าเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานใน Six Sence Spa ของโรงแรม  MGM Grand Paradise Limited  อีกด้วย