ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมคนงานไทยในอิสราเอล

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔  ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้นำข้าราชการจากกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาการดำเนินนโยบายต่างประเทศ่ของอิสราเอลและอียิปต์ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการในอียิปต์ ออกเยี่ยมเยียนคนงานไทย ณ คิบบุตส์Givat Hayyim  โดยมี Mr. Yoram ผู้จัดการด้านการเกษตรของคิบบุตส์  และ Mr.Yaniv ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการเกษตรให้การต้อนรับ

คณะข้าราชการได้มีโอกาสพบปะสนทนากับคนงานไทยซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 15 คน ทำให้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตในภาคการเกษตร ซึ่งพบว่าคนงานมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เฉลี่ย 4,500 – 5,000 เชคเกลต่อเดือน แม้ว่าจะไม่ต้องทำงานล่วงเวลา คนงานรู้จักใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา วาดรูปและเล่นดนตรี นอกจากนี้ยังมีสภาพแวดล้อมรอบที่พักที่สะอาด เพราะคนงานร่วมมือกันทำความสะอาดที่พักอย่างสม่ำเสมอ มีการปลูกพืชผักสวนครัวของไทยไว้บริโภคในกลุ่มคนงานด้วยกัน คิบบุตส์ดังกล่าวมีรายได้จากการประกอบกิจการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงออกจำหน่ายในประเทศ ในการนี้ คณะข้าราชการได้มีโอกาสศึกษาดูงานฟาร์มโคนมของคิบบุตส์ด้วย