สนร.ฮ่องกง ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพแรงงานไทย

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 นางปลิดา ก๋าคำ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่  ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางศริรัตน์ แซ่จิว แรงงานไทยอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง ร่วมกับบุตร ธิดา ของผู้เสียชีวิต และเพื่อนแรงงานไทย ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร Universal Funeral House, Hung Hom,

นางศริรัตน์ แซ่จิว อายุ 59 ปี  ได้เดินทางไปเป็นแม่บ้านฮ่องกง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548   ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28สิงหาคม 2554 เนื่องจากอุบัติเหตุหกล้ม  นายจ้างได้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฌาปณกิจศพ และจัดส่งเถ้ากระดูกกลับประเทศไทย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,370เหรียญฮ่องกง  ในการนี้ สนร.ฮ่องกง ได้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล  สถานฌาปณกิจ  และคณะพระสงฆ์ไทยในการสวดพระอภิธรรม พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือที่รวบรวมจากคณะเจ้าหน้าที่ สนร. ฮ่องกง และเพื่อนแรงงานไทยในฮ่องกง ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต