ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ฮ่องกง อบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊า

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 54  เวลา 10.00 – 12.00 น.  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊า ประจำปี 2554  ณ ห้องกิจกรรม Tap Seac Multisports  Pavilion, Macau          

จุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร   และ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่แรงงานไทย  ในที่อบรมสรุปให้มีจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานในวันอาทิตย์ เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1ครั้ง ณ สวนสาธารณะฟ้าเส่ง และ บริเวณลานศาลพระพรหม ซึ่งเป็นสถานที่ที่แรงงานมักไปพักผ่อนในวันหยุด นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้ประสานงานเพื่อทำหน้าที่ประสาน ระหว่าง สนร.ฮ่องกง กับอาสาสมัคร หรือ ประสานระหว่าง สนร.ฮ่องกง กับ แรงงาน ในกรณีที่แรงงานประสบปัญหาฉุกเฉิน อนึ่ง อาสาสมัคร ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาสาสมัครที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2553  ที่มีจิตอาสาประสงค์จะปฏิบัติงานต่อ และ อาสาสมัครใหม่ที่สมัครเข้ามาในปีนี้  รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน