สนร.มาเลเซีย เยี่ยมคนงานไทยรัฐยะโฮร์

 

              มื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2554 นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมเดินทางไปราชการ กับนายทรงศัก  สายเชื้อ อัครราชทูต หัวหน้าคณะ และนายสมพงษ์  กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (กงสุล) และเจ้าหน้าที่งานด้านกงสุล เพื่อเยี่ยมคนงานไทย และอาสาสมัครแรงงานไทย ในกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ณ รัฐยะโฮร์ ดังนี้

 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐยะโฮร์:

 

รัฐยะโฮร์ (Johor) อยู่ทางตอนใต้สุดของมาเลเซียตะวันตก ติดต่อกับประเทศสิงคโปร์ มีพื้นที่ประมาณ 19,000 ตร. กม. มีเมืองยะโฮร์บารูเป็นเมืองหลวง เป็นรัฐที่มั่งคั่งและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในบริเวณ/ เขตที่เรียกว่า อิสกันดาร์มาเลเซีย (Iskandar Malaysia) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เมืองยะโฮร์บารู (Johor Bahru) กุลัยจายา (Kulaijaya) ปาเซร์กุดัง (Pasir Gudang) และนูซาจายา (Nusajaya) นับเป็นพื้นที่หลักที่มีการพัฒนา และมีโครงการใหญ่ ๆ เกิดขึ้นในเขตนี้ คาดการณ์กันว่า จะมีการลงทุนในเขต Iskandar Malaysia เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

 

 

2. การเยี่ยมเยียนคนงานไทย และผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย และร้านอาหารไทย

 

                   2.1 วันที่ 16-17 กันยายน 2554 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการประเภทร้านอาหารไทย และร้านนวดแผนไทย จำนวน 7 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการ 6P ของประเทศมาเลเซีย (6P ประกอบด้วย Pendaftaran = การลงทะเบียน, Pemutihan = การทำให้ถูกต้อง, Pengampunan = การอภัยโทษ, Pemantauan = การตรวจสอบ, Penguatkuasaan =การบังคับใช้ด้วยกฎหมาย, และ Pengusiran = การเนรเทศ) และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแรงงานไทย ตามแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการจ้างงาน ปัญหาความต้องการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดฝึกยกระดับ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ดังนี้

                       -   ร้านอาหารไทย Carabao Restaurant Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ 16 Jalan Dato Abdullah Tahir, 80300 Johor Bahru, Johor มีคนไทยทำหน้าที่กุ๊ก จำนวน   2 คน ผู้ช่วยกุ๊ก จำนวน 1 คน


                       -   ร้านอาหารไทยชื่อ Soul Thai ตั้งอยู่ที่ No. 3-G, Jalan Bestari 3/5, Taman Nusa Bestari, 81300 Nusajaya, Johor สาขาที่ 1 จากจำนวน 2 สาขา มีคนไทยที่ทำหน้าที่กุ๊ก จำนวน 4 คน (สาขาที่ 2 จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน)


                       -   ร้านนวดไทยชื่อ Siam Legend Thai Massage ตั้งอยู่ที่ Suite G-04, Ground Floor, 15 Jin Dato’Abdullah Tahir, Century Garden, 80300 JB Johor สาขาที่ 4 จากจำนวน 7 สาขา มีคนไทยเป็นพนักงานนวด จำนวน 30 คน


                       -   ร้านนวดไทยชื่อ Bangkok สาขา 3 นายจ้างคือ Advance Freedom SDN. BHD. ตั้งอยู่ที่ 1st Floor, New York Hotel, No. 22, Jalan Dato’Abdullah Tahir, 80300 J.B. สาขาที่ 3 จากจำนวน 3 สาขา มีคนไทยเป็นพนักงานนวด จำนวน 4 คน (กำลังจะดำเนินการปรับปรุง เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการเพิ่มเติม รูปแบบของนวด และสปา)


                       -   ร้านนวดไทยชื่อ BangkokSpa ตั้งอยู่ที่ 58, 58A, 58B, 60, 60A, 60B Jalan Abiad, Taman Tebrau Jaya, 80400 Johor Bahru, Johor มีคนไทยเป็นพนักงานนวด จำนวน 38 คน


                       -   ร้านนวดไทยชื่อ Sawadee Thai Spa ตั้งอยู่ที่ 193, Kalan Dato Sulaiman, Taman Century, 80250 Johor Bahru, Johor (Nearby Holiday Plaza) มีจำนวน 3 สาขา มีคนไทยเป็นพนักงานนวด จำนวน

                       -   ร้านนวดไทยชื่อ Soul Asia ตั้งอยู่ที่ No. 1-G, 1-02, Jalan Bestari 3/5, Taman Nusa Bestari, 81300 Nusajaya, Johor มีจำนวน 1 สาขา มีคนไทยเป็นพนักงานนวด จำนวน 32 คน


  


2.2 วันที่ 17 กันยายน 2554 นายทรงศัก  สายเชื้อ อัครราชทูต หัวหน้าคณะ พร้อมกับนางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายสมพงษ์  กางทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา (กงสุล) และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดไทยในเมืองในเมืองยะโฮร์บารู เข้าพบอาจารย์จงจิตร เจ้าอาวาส วัดซัมป้อ ตั้งอยู่ที่ No. 5, Jalan Bunga Ros, Taman Masai, 81750 Masai, Johor เพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์รวมของคนงานไทย และแรงงานไทยในรัฐยะโฮร์ พร้อมทั้งเดินทางไปดูสถานที่สำหรับก่อสร้างวัดแห่งใหม่ที่ได้รับอนุญาตการใช้พื้นที่จากทางการมาเลเซียแล้ว


 

 

 

 

2.3 วันที่ 16-17 กันยายน 2554 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้พูดคุยกับคนไทยที่มาติดต่อขอรับบริการด้านกงสุล เพื่อทำความรู้จัก คุ้นเคย และให้คำปรึกษาหรือด้านแรงงาน ณ บริเวณสถานที่ให้บริการด้านกงสุล ในบริเวณร้านอาหารไทยชื่อ คาราบาว (Carabao Restaurant)

 

 

 

               2.4 จากการเดินทางไปราชการรัฐยะโฮร์ เมืองยะโฮร์บารู สามารถสรุปปัญหาความต้องการของแรงงานไทยได้ดังนี้

 

            2.4.1 จากมาตรการตามแผน 6P ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้ดำเนินการตาม   P 1 คือ Pendaftaran = การลงทะเบียน เรียบร้อยเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ทำให้แรงงานไทย ในประเทศมาเลเซีย มีความวิตกกังวล และสับสนเกี่ยวกับข้อมูลการอนุญาตให้ทำงานในประเทศมาเลเซียพอสมควร เนื่องจากทางการมาเลเซียยังไม่มีการประกาศแนวทางการดำเนินการขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน ซึ่งได้แจ้งให้แรงงานไทยทราบแล้ว

 

     2.4.2 รัฐยะโฮร์ เป็นรัฐที่มีคนงานไทยอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศมาเลเซีย คนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่แต่งงานกับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และประกอบกิจการร้านอาหาร ค้าขายทั่วไป และผู้ที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูบุตร ผู้ที่ทำงานในรัฐยะโฮร์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสาขาบริการ ได้แก่ ร้านอาหาร และร้านนวดแผนไทย ในจำนวนนี้มีทั้งผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และผู้ที่ลักลอบทำงาน โดยได้ไปแสดงตนที่ Immigration ตามนโยบาย 6P ของรัฐบาลมาเลเซีย และอยู่ระหว่างรอขอใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จากการสอบถามสภาพการจ้างงาน และสภาพความเป็นอยู่ สรุปได้ดังนี้

 

          -  สภาพแวดล้อมและการตกแต่งร้าน เป็นแบบไทย มีการจัดห้องสำหรับให้บริการ เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม (กั้นห้องโดยมีม่านกั้นเป็นสัดส่วน) มีพนักงานควบคุมการทำงาน และตรวจตราความเรียบร้อย และความปลอดภัยของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา


          -  รายได้ พนักงานนวดไทยจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำในอัตรา 1,500 ริงกิต บางรายได้รับเงินเพิ่มเติมจากการให้พิเศษของผู้มาใช้บริการ (Tip) และค่าคอมมิชชั่น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น


          -  สวัสดิการ นายจ้างจะจัดที่พักให้โดยเช่าบ้านให้อยู่ร่วมกัน จัดข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช อุปกรณ์ประกอบอาหารพร้อมก๊าซหุงต้มให้


          -  สภาพการจ้างงาน ทำงานประมาณวันละ 8-18 ชม. งานจะหนักมาก และมีชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาย และหญิงจากเมืองต่าง ๆ และจากประเทศสิงคโปร์ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวน

 

    โดยสรุป แรงงานไทยส่วนใหญ่ มีความรู้สึกอบอุ่นใจที่อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน พูดคุย และให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์  โดยมีผู้ให้ความสนใจตอบแบบสำรวจข้อมูลแรงงานไทย และแจ้งความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามแบบสำรวจที่สนร.มาเลเซียจัดทำขึ้น โดยได้ประสานงานขอความร่วมมืออาสาสมัครแรงงานไทยในรัฐยะโฮร์ แจกจ่ายไปยังสถานประกอบการ ช่วยรวบรวมข้อมูลนำส่ง เพื่อประมวลผลการสำรวจ และจักได้ ประสานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขอความร่วมมือเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป