สนร.สิงคโปร์ นำอาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ร่วมกิจกรรม Park Cleaning Day ในสิงคโปร์

 

 

 

 

                  สนร.สิงคโปร์ นำอาสาสมัครแรงงานไทนในสิงคโปร์ร่วมกิจกรรม Park Cleaning Day ทำความสะอาดสวนสาธารณะ Kallang Riverside Park กับทางการสิงคโปร์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับ สนร สิงคโปร์ด้วย