สนร.ริยาด เยี่ยมเยียนแรงงานไทยในประเทศเลบานอน

 

 

 

 

 

                 เมื่อวันที่  24  กันยายน 2554  สนร.ริยาด ได้ร่วมกับคณะของ สอท.ณ กรุงริยาด ไปพบปะเยี่ยมเยียนคนไทย  และให้บริการด้านกงสุลสัญจรที่สำนักงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ ในกรุงเบรุต  ประเทศเลบานอน  คนไทยในเลบานอน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สมรสกับชาวเลบานอน  เป็นนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาศึกษาภาษาอารบิคและด้านศาสนา รวมประมาณ 50 - 60 คน มีแรงงานไทย   ทำงาน ทั้งหมด  80  คน เป็นช่างทอง  พ่อครัว  พนักงานนวด และสปา มีรายได้ 1,200 – 1,800  ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือน เข้ามาทำงานโดยการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ในโอกาสนี้ สนร.ริยาด  ได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่  และให้คำแนะนำการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ  แก่แรงงานไทยที่มาใช้บริการต่อหนังสือเดินทางใหม่  จำนวน  25  คน  การเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ครั้งนี้ได้สร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นแก่แรงงานไทยในเลบานอน เป็นอย่างดี