รองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะเข้าเยี่ยมแรงงานไทย ณ กรุงโซล

 

 

 

                 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะฝ่ายแรงงานประจำสอท. ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมแรงงานไทย จำนวน 211 คน ที่ศูนย์อบรมยอจู มูลนิธิแรงงานนานาชาติเกาหลี(Koilaf) บรรยาย เรื่องข้อควรระวังและการปรับตัวในการทำงานในประเทศเกาหลี รวมทั้งร่วมการประชุมกับนาย คิม อึน จิก รองหัวหน้า  ทีมสนับสนุนแรงงานต่างชาติ เพื่อสนับสนุนและการอบรมแรงงานไทย โดยดูวิดีโอการแนะนำศูนย์อบรมฯ และเยี่ยมชมบริเวณภายในศูนย์อบรมฯ