ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ หังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่ 22 พ.ย.60 สนร. สิงคโปร์ ได้ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเข้าร่วมการอภิปราย ในเวทีการประชุม 6th Responsible Business Forum on Sustainable Development ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์