ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ ร่วม อสร.วางแผนงานปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 สนร.สิงคโปร์ ได้ร่วมกับ กรรมการอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์วางแผนงานกิจกรรมสำหรับพี่น้องแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในส่วนกิจกรรมต่างๆตลอดปี โดยตลอดปี 2560 ที่ผ่านไป มีพี่น้อง อสร. ทั้งหมด 127 คนที่เป็นกำลังสำคัญของ สนร. สิงคโปร์ และจะมีการอบรม อสร. รุ่นใหม่อีกครั้งต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้