สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมโครงการอบรมความรู้สุขภาพผู้หญิง หัวข้อมะเร็งเต้านม จัดโดยสมาคมรวมไทยในฮ่องกง ณ โรงเรียน Ng Wah Catholic Secondary School

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส. อรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้สุขภาพผู้หญิง หัวข้อมะเร็งเต้านม ณ โรงเรียน Ng Wah Catholic Secondary School ซึ่งจัดโดยสมาคมรวมไทยในฮ่องกง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสวัสดิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย) การอบรมให้ความรู้ดำเนินการโดยวิทยากรจากคณะทีมนักศึกษาพยาบาล จากมหาวิทยาลัยฮ่องกงมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 45 คน