สนร.สิงคโปร์ จัดกิจกรรมขอบคุณสามัคคี อาสาสมัครแรงงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สนร.สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมขอบคุณสามัคคี อาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณอาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์สำหรับน้ำใจที่มีให้แก่สนร.สิงคโปร์ตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีพี่น้องอาสาสมัครได้มาร่วมงานประมาณ 50 คน ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานนี้ด้วยครับ