ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.เกาสงร่วมกับวัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์

 

 

วันที่ 7 เมษายน 2562 สนร.เกาสงร่วมกับวัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์ ดังนี้

- 10.00 น. เดินแห่บุษบกบุปผาชาติ พระพุทธบุษราคัม และกองผ่าป่ามหาสงกรานต์

- 11.00 น. พิธีบูชาพระรัตนตรัย สรงน้ำพระ ถวายกองผ้าป่า และรับประทานอาหารที่โรงทานของวัด

- 12.30 น. อทป.สนร.เกาสง (น.ส.แก้วใจ สัจจะเวทะ) กล่าวต้อนรับและเปิดงานบนเวที โดยนำความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายและใจ พร้อมทั้งอำนวยพรให้ประสบความสุขความเจริญในชีวิตในวาระขึ้นปีใหม่ของไทย 13 เมษายน 2562 ภายใต้ธีมของกระทรวงแรงงานทั่วประเทศและทั่วโลกในปีนี้ คือ "สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ" ปิดท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ต่อสัญญาจ้างในไต้หวันและลาพักร้อนกลับบ้าน ให้ไปรายงานตัวและต่ออายุสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง

- ทป.สนร.เกาสง (น.ส.กาญจนา เอกบุตร) จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อให้แรงงานไทยได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องใกล้ตัวของแรงงานต่างชาติในไต้หวัน อาทิ ค่าจ้างขั้นต่ำ การขอโอนย้ายนายจ้าง วันลาพักร้อน การเมาแล้วขี่จักรยานไฟฟ้า ค่าปรับสูงสุดกรณีนำเนื้อสัตว์เข้ามาในไต้หวัน เป็นต้น

- การแสดงบนเวที ได้แก่ การรำพื้นบ้าน 3 ชุด สลับกับนักร้องลูกทุ่งค่าย Topline Music : Diamond Studio ซึ่งคุณทวีชัย จริยะเอี่ยมอุดม กรรมการผู้จัดการ ได้นำนักร้องที่มีชื่อเสียงในสังกัดมาร่วมแสดง 3 คน คือ ศรีจันทร์ วีสี  เพ็ญนภา แนบชิด และหนึ่ง พลาญชัย