ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒

                เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะบริเวณ Nicoll Highway MRT Station สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยพลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาวศิรินธรา อัตถากร อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวให้โอวาทแก่แรงงานไทย นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงาน โดยมีนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

                 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันแรงงานสากล การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน การส่งเสริมการใช้เวลาว่างของแรงงานไทยให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่แรงงานไทยในสิงคโปร์ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีสงฆ์ นิทรรศการจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์สิงคโปร์ (Ministry of Manpower : MOM) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ (Ministry of Environment and Water Resources) หน่วยงานต่อต้านยาเสพติด ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) คลินิกแรงงาน การแสดงดนตรีอีสานพื้นบ้าน การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย และการแสดงจากศิลปินเปาวลี พรพิมล และแช่ม แช่มรัมย์ สังกัดค่ายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ นอกจากนี้ มีการจับฉลากรางวัล พร้อมมีอาหารและเครื่องดื่มแจกฟรีตลอดงาน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ และองค์กรอาสาสมัครเอกชน โดยมีแรงงานไทยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน