สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เผยแพร่ข่าวผู้โดยสารขาออกถูกปรับกรณีไม่สำแดงเงินสดต่อเจ้าพนักงาน

                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เผยแพร่ข่าวผู้โดยสารขาออกถูกปรับกรณีไม่สำแดงเงินสด จำนวน 232,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อเจ้าพนักงาน เมื่อเดินทางออกนอกประเทศสิงคโปร์

ไฟล์แนบขนาด
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เผยแพร่ข่าวผู้โดยสารขาออกถูกปรับกรณีไม่สำแดงเงินสดต่อเจ้าพนักงาน.pdf330.17 KB