สนร.เกาสงและสนร.ไทเป ได้เข้าร่วมภารกิจของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป

                ด้วยผู้แทนของสนร.เกาสงและสนร.ไทเป ได้เข้าร่วมภารกิจของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ดังนี้ 

                1. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 4/2562 

                2. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงเด็กด้อยโอกาส ที่ TCWC- Children home เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง ร.9 

                3. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน