endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

18/02/2562
          วันนี้ (18 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมนำเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงาน...
18/02/2562
             รมว.แรงงาน เผย มติ ครม.เห็นชอบ ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.61 - ก.พ.62...
18/02/2562
          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ นายนิโคลัส เบเคลัง ตัวแทนสำนักงานเลขาธิการแอมเนสตี้...
18/02/2562
          วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพรหมวงศารามจำนวน ๙ รูป กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา...
18/02/2562
               วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายณัฐพล  ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์...
18/02/2562
               เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี...
18/02/2562
               วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์...
18/02/2562
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ และ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานได้มากช่วยคณะทำงานฝ่ายกงสุล ณ...
18/02/2562
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สนร. สิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย และอบรมอาสาสมัครแรงงานรุ่นที่ 15 ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมี...
14/02/2562
                วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี ผู้ช่วยทูตแรงงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปยังศูนย์อบรม KLF...
12/02/2562
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การปฐมนิเทศแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan จังหวัดไซตามะ การฝึกอบรมของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จะฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan...

e - Magazine MOL

  • เดือนมกราคม 2562
  • เดือนธันวาคม 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019