นโยบายรัฐบาล

mol
stratup7
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

echoenglish
Gov
mol
20
2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา  สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
10may
PRDSD
mol
1may
1may
safety
mol
mol
mol
mol
mol
90
mol
mol
sso
90228
6s
3lv
4m
ccpl
19
mol
mol
mol
EJF
mol
mol
1315
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
Corruption
mol
mol4
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
mol
EU
3day
59
mol
290259
mol
Smarttraining
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
issue
mol
mol
AEC
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
seaman
S4817028
productivity
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
civilstate

ข่าว

28/07/2559
          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ...
28/07/2559
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี พลเอก ศิริชัย...
28/07/2559
            ก.แรงงาน ยก "บัณฑิตแรงงาน" คือ 'ข้อต่อ' สำคัญ เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐ สนับสนุนการทำงานของกระทรวงฯ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้...
27/07/2559
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรีบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
02/06/2559
  กำหนดการสำคัญ อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 อมรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ : อบรมในประเทศ(NIDA & Casean)  = 25,500 บาท...
19/05/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2559 ครั้งที่ 3 เพศหญิง สมัครได้ที่สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 -10...
27/07/2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้...
27/07/2559
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา  สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกับทีมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 19...
27/07/2559
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำส่วนราชการออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ณ โรงเรียนบ้านนาอิน ม.5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ....
27/07/2559
 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์          
26/07/2559
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และทีมงาน สนร.บรูไน ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจทีมตะกร้อที่เขต Barakas 3 ทีม คือ ทีมลูกข้าวเหนียว ทีม Chin Chin และทีมช่างเชิด...
25/07/2559
 เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานไทย โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  สนร. เกาสง ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยาจากกรมการแพทย์...
13/07/2559
  ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 12   การดำเนินการเพื่อให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคม (The Inclusion Initiative)           สหพันธ์ฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554...
13/07/2559
  ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 11  การฟื้นฟูและบูรณาการผู้พิการ          ในสหพันธ์ฯ ผู้พิการหรือเสี่ยงที่จะเป็นผู้พิการซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสังคม ต่างมีสิทธิที่จะได้รับการฟื้นฟู...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน มิถุนายน 2559

การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,377,038 คน มีอัตราการขยายตัว 2.55% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จํานวน 10,118,561 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทํางานเพิ่มขึ้นถึง 258,477 คน…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนมิถุนายน 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.92 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.70 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 38.17 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 1.42 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

มิติใหม่ของการจ้างงานคนพิการตามแนวทางประชารัฐ

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์