ข่าว

27/08/2558
           ‘รัฐมนตรีแรงงาน’มอบนโยบายผู้บริหาร ก.แรงงาน สานต่อนโยบาย จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว แก้ปัญหาไอยูยู แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ให้ไทยหลุดพ้นเทียร์ 3 สนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ...
27/08/2558
            ปลัดฯแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงแรงงาน ย้ำข้าราชการต้องแบ่งเวลา สร้างสมดุลให้ชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเอง เพื่อทำประโยชน์ให้แรงงาน เพื่อประชาชน...
24/08/2558
               ‘รัฐมนตรีแรงงาน’สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ดีเดย์เข้าทำงานวันแรก เผย งานก.แรงงาน ส่งเสริมความเข้มแข็งของคนในชาติ ย้ำ สานต่อนโยบาย ยึดกรอบรัฐบาล ชื่นชม ขรก. มีศักยภาพ ตั้งใจ...
21/08/2558
            พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ฝาก รมว.แรงงาน ‘คนใหม่’ ขับเคลื่อนงานเดิมต่อ ตามแผนโรดแมปรัฐบาล ก่อนไปรับตำแหน่งรมว.ทรัพย์ฯ  ภูมิใจผลงานด้านแรงงาน 11 เดือน ย้ำ ขรก.แรงงาน...
28/08/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ณ...
28/08/2558
สรจ.เพชรบูรณ์  มอบหมายให้  นางสาวธมนวรรณ  ผาราษ  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ  ...
28/08/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมออกตรวจแรงงานต่างด้าวร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอ...
27/08/2558
นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง แรงงานจงหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่  “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์...
27/08/2558
    ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมกับสถาบัน Louis Cosmetics Academy  ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างทำเล็บด้านสุขภาพ รวม 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน...
27/08/2558
การไปทำงานในต่างประเทศเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันสำหรับคนไทยหลายๆ คน เพราะคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างที่สูงและสามารถส่งเงินกลับให้กับครอบครัวได้ มาเลเซียก็เป็นจุดหมายหนึ่งของหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม ในการไปทำงานที่มาเลเซีย ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ...
26/08/2558
นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการขยายการจ้างแรงงานไทยและส่งเสริมการจ้างแรงงานภาคก่อสร้างกับนายแบค ซึ่ง ฮัน นายจ้างบริษัทSamho Development Co., Ltd. และนายยัง จอง ซู...
24/08/2558
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom...
24/08/2558
 "รองปลัดแรงงาน" ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบบนคาบสมุทรเกาหลี ฝ่ายแรงงานฯ ประสานงานกับสำนักบริการพัฒนาบุคลากรของเกาหลี เผย แรงงานไทย 51 คน ที่ทำงานอยู่ในเมืองยอนชอนปลอดภัยดี ย้ำสถานการณ์ยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องอพยพ...
24/08/2558
"รองปลัดแรงงาน" เผยได้รับข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ 6 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน และผู้ประกันที่เสียชีวิต 5 ราย กรณีเสียชีวิตทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทำศพ 40,...
24/08/2558
 ดีเดย์กระทรวงแรงงาน พร้อมเปิด "ศูนย์วิจัย Labour Poll" 28 สิงหาคมนี้ เพื่อให้เสียงของประชาชนสะท้อนสถานการณ์ปัญหาด้านแรงงานและการทำงานของกระทรวงฯ สู่การนำไปกำหนดนโยบายและพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
24/08/2558
"รองปลัดแรงงาน" เผย รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมขอส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยโดยเร็ว กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้าง...

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กรกฎาคม 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบ ประกันสังคม มีผู้ประกันตน จํานวน 10,118,561 คน มีอัตราการขยายตัว 2.66% (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.81%(YoY) สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม … รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกรกฎาคม 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.85 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.62 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 38.10 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 1.33 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดินหน้าประเทศไทย:เปลี่ยนความสิ้นหวังของแรงงานเป็นพลังชีวิต