ข่าว

28/05/2558
        'รัฐมนตรีแรงงาน' เผย กรณี สรส.ยื่นหนังสือขอขึ้นค่าจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 %ตามข้าราชการ มีขั้นตอน มีหลายองค์ประกอบพิจารณา คำนึงถึงผลประกอบการ ความก้าวหน้าในการทำงาน ผลตอบแทนที่ประชาชนได้รับ ย้ำ ก.แรงงาน เป็นประตูแรก...
28/05/2558
              ก.แรงงาน ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดี “ข้าราชการที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนและแผ่นดิน จัดบรรยายธรรม น้อมนำหลักธรรม พัฒนาจิต...
27/05/2558
          'รัฐมนตรีแรงงาน' เผย พัฒนาผู้นำเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ผู้พิการเข้าถึงข่าวสารด้านแรงงานด้วยแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ ก.แรงงาน ให้มีชีวิตมั่นคง มีรายได้ นำเข้าสู่ระบบประกันสังคม เตรียมเสนอความก้าวหน้าไทยรับอนุสัญญา...
28/05/2558
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมบูรณาการณ์ต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)   ระดับภาค ประจำปี 2558 และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน...
28/05/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) หมู่ 5 ต.ดอนกำยาย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายปัญญา ใช้เฮ็ง เป็นประธาน            
28/05/2558
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานจัดหางาน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟืนฟูยาเสพ ติดจังหวัดขอนแก่น ออกพบปะและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ด้านอาชีพ  การศึกษา...
28/05/2558
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริม ศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รุ่นที่ 1 ณ เมืองฮันโนเวอร์               ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน...
28/05/2558
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางสาวสดุดี กิตติสุรรณ  ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  สนร.ไทเป ร่วมการประชุม 4 ประเทศต้นทางผู้ส่งออกแรงงาน (อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย)  ณ ภัตตาคารเซี่ยงไฮ้ กรุงไทเป  ...
22/05/2558
 นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อคนรักร่วมเพศและคนข้ามเพศสากล (International Day against Homophobia and Transphobia 2015) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 11.00-12.30 น. ที่ ILO...
25/05/2558
 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน สมเกียรติ เรือนทองดี ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เป็นประธานเปิดงานนัดพบตลาดเชิงคุณภาพ "e-JOB EXPO 2015 @ Fortune Town" โดยมี นคร ศิลปอาชา และ สุเมธ มโหสถ ร่วมงาน ณ ลาน กิจกรรมชั้น 3...
25/05/2558
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการบูรณาการงานของกระทรวงต่างๆ...
25/05/2558
นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตร จากการสำรวจของสำนักงานสถิติ เดือนเมษายน 2558 ว่า ผู้มีงานทำ 37.53 ล้านคน เป็นแรงงานภาคการเกษตร จำนวน 10.61 ล้านคน นอกภาคเกษตร จำนวน 26.92 ล้านคน

สถิติสำคัญ

เดือนเมษายน 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.24 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.28 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 37.53 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 4.30 แสนคน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ