น้อมอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการจัดหางาน เพื่อวางแผนแนวทางแก้ปัญหา เนื่องจากปัจจุบันมีแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแบบผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน

  • นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน แถลงว่าที่ประชุมกระทรวงเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงานในการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 12 จังหวัดภาคใต้

  • พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ให้นายจ้างนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามบันทึกข้อตกลง

  • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมจับฉลากมอบของรางวัลแก่เด็กและเยาวชน ณ เวทีด้านหน้าอาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) 
     
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมนำกิจกรรมของกระทรวงแรงงาน มอบความสุข ความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชนของชาติ

นโยบายรัฐบาล

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ภาพสไลด์
Gov
ภาพสไลด์
mol
ภาพสไลด์
2558
ภาพสไลด์
echoenglish
ภาพสไลด์
20
ภาพสไลด์

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

ข่าว

21/01/2560
ก.แรงงาน เปิดเผย แนวทาง 3 มิติ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ (อาชีพ/รายได้) 2) สังคม (การศึกษา/สาธารณสุข) และ 3) ความมั่นคง (ที่อยู่อาศัย/การปราบปราม/การเข้าเมือง จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การศึกษา สาธารณสุข และจัดเขตพื้นที่เฉพาะ (Zoning)...
20/01/2560
             นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล...
20/01/2560
             พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงกรณีการตรวจพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กว่า 1.3 ล้านคน ที่ล่าช้า ว่าขณะนี้กระทรวงแรงงาน...
20/01/2560
            Download Image               วันนี้ (20 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน)...
19/01/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางนภสร ทุ่งสุกใส แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิด “โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560” โดย นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี กล่าวถึง...
19/01/2560
วันนี้ (18 มกราคม 2560)  แรงงานจังหวัดยโสธร(นางอรวรรณ หินตะ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน  จัดโครงการรวมพลังแห่งควาามภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยโสธร...
19/01/2560
วันที่ 19 มกราคม  2560 เวลา  08.00 น.  นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"...
19/01/2560
วันที่  17 ม.ค. 2560  นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดลำปาง  ออกตรวจเยี่ยม/ติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการและมอบสื่อประชาสัมพันธ์ แก่ ชมรมฯ บริษัท อินทราเซรามิก จำกัด ,บริษัท นอร์ธเทิร์น...
10/01/2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดอบรมอาสาสมัครแรงงาน ในต่างประเทศและเครือข่าย ภายใต้โครงการเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหลอกซินถ่อง (Lok Sin Tong ) เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง...
10/01/2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยที่ปรึกษา (ผ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม ฮ่องกง โดยมีนางสาวมารินี สุวรรณโมลี รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน มีกิจกรรมประกอบด้วย...
04/01/2560
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ Mr. Raymond HO   Wing – Keung และคณะจากหน่วยงาน Equal Opportunities Commission...
04/01/2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2559  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วันแรงงานย้ายถิ่นสากล และการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง ณ...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ธันวาคม 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,511,821 คน มีอัตราการขยายตัว 1.16% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,391,761 คน  …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนธันวาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.03 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 37.79 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.36 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 1.29 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์