• Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

  Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

  ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ
  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  1122
 • กระทรวงแรงงาน ยกย่องสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

  กระทรวงแรงงาน ยกย่องสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงจัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์

 • ภาพประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี

  ๖๐ ล้านความดีปีมหามงคล '๕๘ ไทย

  ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พสกนิกรทุกคนและทุกหมู่เหล่า สามารถถวายความจงรักภักดีเป็น "ของขวัญ"  ในปีมงคล โดยการร่วมใจถวายปณิธานความดีแด่ องค์พระประมุขและพระราชธิดาฯ

 • ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ

  เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี

  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSOS) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน ร่วมในพิธีเปิด ด้าน ก.รง.จัดบริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ให้บริการนักลงทุนวันละกว่า 300 คน 

 • รมว. แรงงาน ย้ำ “วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

  รมว. แรงงาน ย้ำ “วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

  กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง นายจ้าง นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งคนทำงาน จากทุกสาขาอาชีพเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและร่วมกันทบทวนปัญหา ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน

ข่าว

27/07/2558
             กระทรวงแรงงาน ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานประเทศเวียดนาม (MOU) ถือเป็นการใช้แรงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล...
23/07/2558
            ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาล และภริยา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
22/07/2558
         ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ กำชับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดกรอบเวลาการทำงาน พร้อมติดตามใกล้ชิด ออกกฎหมายลูก 67 ฉบับ รองรับ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. .... คาดมีผลใช้บังคับมีนาคม 2559...
22/07/2558
           ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ เผย รัฐบาลประกาศ 3 นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ ย้ำใช้มาตรการพิเศษ ป้องกันผลกระทบต่อเศรษฐกิจและแรงงาน ขยาย 10 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กำหนดเขตเศรษฐกิจเฉพาะทาง ย้ำ 6...
16/07/2558
สามารถร่วมโครงการฯ ได้ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.  ลงทะเบียนออนไลน์ที่  http://www.east.spu.ac.th/thaisim/    
27/07/2558
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางสาววรัญญา  สุทธหลวง  นักวิชาการแรงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน บูรณาการออกตรวจเยี่ยมนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 15...
27/07/2558
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางรติวัณณ  สุนทรา แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นำเสนอและหารือผลการศึกษาภาพฉายอนาคตด้านศักยภาพพลังงานทดแทนในระดับจังหวัดขั้นต้น      ด้วยกระทรวงพลังงาน...
27/07/2558
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2558  นางวิมลศรี  ปัทมินทร์  แรงงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลประจำเดือนกรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน...
24/07/2558
เมื่อวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาจังหวัดหนองคาย...
27/07/2558
สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงอาบูดาบี ขอเชิญแรงงานไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ร่วมงาน Thai Festivial  2015 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า Yas Mall  กรุงอาบูดาบี จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี...
27/07/2558
กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 อนุญาตให้นายจ้างไต้หวันสามารถว่าจ้างแรงงานเวียดนามตำแหน่งผู้อนุบาลและลูกเรือประมง (ไม่รวมตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้าน)  หลังจากระงับการนำเข้าเป็นเวลานานถึง 11 ปี...
27/07/2558
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปกำลังแรงงานในไต้หวันจะมีอัตราลดลงปีละ 180,000 คน ซึ่งเป็นเหตุให้กระทรวงแรงงานไต้หวันต้องเพิ่มโควต้าการนำเข้าแรงงานต่างชาติ  ...
23/07/2558
         วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 นางสุชาดา ชี้เจริญ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นออกเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยในจังหวัดไอจิ โดยได้ปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน...
27/07/2558
 "รองปลัดแรงงาน" ตรวจความพร้อมเตรียมสถานที่ตั้งหน่วยบริการแรงงานประจำชุมชน จ.สงขลา ย้ำ วิถีชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุในชนบทต่างจากในเมือง
27/07/2558
 รมว.แรงงาน หารือคณะองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) เห็นพร้องรณรงค์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แนะเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม
24/07/2558
 นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กระทรวงแรงงาน และ กสร.กำลังติดตามสถานการณ์แรงงานอย่างใกล้ชิด
24/07/2558
20ก.ค.2558 รองเลขาฯ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผย ผู้ประกันตนที่ป่วยฉุกเฉินสมารถรักษาตัวได้ทุกที่ เพราะสปส. ดูแลค่ารักษา72 ชั่วโมงแรก ทั้งหมด ไม่ต้องรอวิกฤตสีแดงแบบบัตรทอง หากเป็นร.พ.รัฐ ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ แต่หากเป็นร.พ.เอกชน...

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน มิถุนายน 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบ ประกันสังคม มีผู้ประกันตน จํานวน 10,118,561 คน มีอัตราการขยายตัว 2.66% (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.81%(YoY) สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม … รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนมิถุนายน 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.22 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.71 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 38.23 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 1.53 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย

 

เดินหน้าประเทศไทย Smart Job Center

Posted by Ministry of Labour, Kingdom of Thailand on 29 มิถุนายน 2015