• นานาประเทศพร้อมร่วมไทยแก้ปัญหาประมง

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนประเทศไทย ร่วมประชุม The SeaWeb Seafood Summit  ณ ประเทศมอลตา ระหว่าง 1-3 ก.พ. 59 พร้อมด้วย ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง, Mr. Steve Trent ผู้อำนวยการ EJF (มูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม) และ Mr.Ally Dingwall เจ้าของธุรกิจ Sainburi's ประเทศสหราชอาณาจักร

 • Smart Job Center

  ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้จัดตั้ง Smart Job Center ขึ้นรวมที่ส่วนกลางแล้วทั้งหมด 12 ศูนย์  ที่กระทรวงแรงงาน  จังหวัดนครปฐม  ระยอง เชียงใหม่ นครสวรรค์  นครราชสีมา สกลนคร สงขลา (หาดใหญ่) ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยในปี 2559 วางแผนจะเปิดดำเนินการอีก 32 แห่ง

 • สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR)

  สามารถค้นหาและดาวน์โหลด SMART LABOUR แอปพลิเคชั่น จาก Google Play ในระบบแอนดรอยด์ (Android) ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย .... แล้วพบกับ "การค้นหาตำแหน่งงาน ง่าย ๆ ในมือคุณ"

   

 • ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  กระทรวงแรงงาน เผย ครม.มีมติขยายระยะเวลาจดทะเบียนต่างด้าวในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ออกไปอีก 6 เดือน ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  พบเปิดจดทะเบียนในประมงทะเลครั้งที่สองน้อยลง ส่งสัญญาณไทยจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบจดทะเบียนได้ค่อนข้างครอบคลุม ยอดจดทะเบียนต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชา ยื่นต่อใบอนุญาตกว่าล้านคน

 • ก.แรงงาน จัดแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๒๖

   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก เจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โดยมี หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน และนายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ข่าว

06/02/2559
    แผ่นดินไหวตอนใต้ของไต้หวัน สั่นสะเทือน 6.4 ริกเตอร์ อาคารบ้านเรือนเสียหาย เบื้องต้นไม่พบคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รมว.แรงงานให้ดูแลติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด เร่งช่วยเหลือหากพบคนไทยได้รับผลกระทบ     นายธีรพล ขุนเมือง...
05/02/2559
            ก.แรงงาน ปิดสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 เฟ้นช่างเก่ง เก็บตัว เตรียมพร้อมแข่งขันระดับอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย พัฒนาทักษะฝีมือให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน  ...
04/02/2559
            ปลัดแรงงาน ย้ำ!! ผู้บริหารแรงงานต้องเดินตามนโยบายรัฐบาล ถือปฏิบัติตามนโยบายกระทรวง ทำหน้าที่รวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน นำสู่ความ ‘มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ เน้นการบูรณาการแผน/...
03/02/2559
        นายธีรพล  ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนประเทศไทย...
05/02/2559
 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 58116180681 ***หมายเหตุ - ผู้ประสงค์จะวิจารณ์จะต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร...
06/02/2559
 ผู้สนใจจะเสนอแนะหรือวิจารณ์ให้ดาวน์โหลดน์ข้อมูลได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เลขที่โครงการ 59016175385 ***หมายเหตุ - ผู้ประสงค์จะวิจารณ์จะต้องแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์ และประทับตรา (...
03/02/2559
หมายเหตุ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โทร.022321194 ,022321203
05/02/2559
นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้นำทีมชมรม TO BE NUMBER ONE  จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน...
05/02/2559
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 9.30 น.  แรงงานจังหวัดราชบุรี (นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น) และคณะได้ลงพื้นที่ประชุมสัญจร  เพื่อพบกับอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของอำเภอจอมบึง  อำเภอสวนผึ้ง  และอำเภอบ้านคา...
05/02/2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบการตรวจราชการที่ 1 (Project Review) ...
05/02/2559
วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 07.00 - 21.00 น. หน่วยงานสังกัด กรง.จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ปี 2559 ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน พิธีสงฆ์ พิธีสวนสนามของทหาร ตำรวจ...
05/02/2559
  สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของเยอรมนี คาดหวังที่จะให้ผู้อพยพเข้าทำงาน   ผลการสำรวจโดยบริษัท Ernst & Young (EY) พบว่า...
05/02/2559
  เยอรมนีมีจำนวนผู้ว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่การรวมประเทศ   สถิติจากสำนักงานสถิติแห่งสหพันธ์ฯ ระบุว่า  อัตราผู้ว่างงานปี 2558 ลดลง 140,000 คน หรือลดลงเฉลี่ยทั้งปี 6.7 เปอร์เซนต์...
04/02/2559
ทีมงาน สนร.บรูไน นำโดยนายวิฑูร สุขะวัธนกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ได้ไปเยี่ยมคุณหนิงฯ อาสาสมัครแรงงานและเจ้าของร้านอาหาร Sawaddee House ที่เขต Jerudong และเยี่ยมแม่ครัวคนไทยจำนวน 2 คนซึ่งได้รับการดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดี...
04/02/2559
 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นางสุชาดา ชี้เจริญ  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงาน JITCO New Year Cocktail Party ที่องค์กร Japan...
05/02/2559
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ายอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558 ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2558 มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา มายื่นต่อใบอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น 1,049,326 คน...
04/02/2559
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (2 ก.พ.) ขยายระยะเวลาการจดทะเบียบแรงงานต่างด้าวออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ออกไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2559...
04/02/2559
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงค์สุวรรณ ในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ได้มอบหมายให้ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ รองประธาน กนร. รับผิดชอบทั้งงานในส่วนของ ศปมฝ....
04/02/2559
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การหางานให้คนไทยมีงานทำ ซึ่งในส่วนของการดูแลแรงงานนอกระบบ ถือเป็นนโยบายสำคัญหน่วยงานจะต้องมีข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานทำและมีรายได้ที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะ...

ตลาดนัดแรงงาน

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ธันวาคม 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน จํานวน 10,391,761 คน มีอัตราการขยายตัว 3.61% (YoY)ซึ่งชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 3.78% (YoY)สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนธันวาคม 2558  
ผู้ว่างงานจํานวน 2.55 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.7)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 39.16 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 38.87 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 3.74 หมื่นคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานีแรงงาน : กองทุนเงินทดแทน...คุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน 2 ก.พ. 59