นโยบายรัฐบาล

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์
ภาพสไลด์

ข่าว

21/02/2560
          นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอล เข้าเยี่ยมคารวะ     พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับแรงงานไทยในอิสราเอล...
21/02/2560
          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิงหเดช ชูอำนาจ  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน พร้อมกับนายชัยยศ อยู่ทรัพย์...
21/02/2560
          นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบาย เซฟตี้ไทยแลนด์ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างจริงจัง...
20/02/2560
          วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 13.30 น. นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เข้าพบ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน...
21/02/2560
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ (กลุ่มไม้กวาด) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย...
21/02/2560
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
21/02/2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ พมจ.อน. และเจ้าหน้าที่่ กกล.รส.จ.อน.ประจำอำเภอสว่างอารมณ์ ออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน...
21/02/2560
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางอำนวย คมแก้ว แรงงานจังหวัดนครนายก ได้ส่งเสริมโครงการ TO be nunber one ในสถานประกอบการ เพื่อเข้าร่วมแสดง นำเสนอผลงานระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก    
21/02/2560
ตามที่ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ไปประชุมระดับรัฐมนตรี และในระดับอธิบดี ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานและแรงงานเกาหลี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดย รมว.แรงงาน...
15/02/2560
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดให้มีการสาธิตการประกอบอาหารไทย...
15/02/2560
อัตราเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้างในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2560   ผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามที่มีรายได้เกิน 450 ยูโรต่อเดือน มีหน้าที่ต้องเสียภาษีรายได้ให้แก่รัฐ...
09/02/2560
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  สนร.ญี่ปุ่นโดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และทีมประเทศไทย นำโดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมงานแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 130...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน ธันวาคม 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,511,821 คน มีอัตราการขยายตัว 1.16% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,391,761 คน  …รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนมกราคม 2560 
ผู้ว่างงานจํานวน 4.47 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 37.97 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 37.25 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 2.74 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน

 ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์