endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

บ้านประชารัฐ บ้านของผู้มีรายได้น้อย
ธกส.เตรียมเปิดโครงการ "บ้านล้านหลัง" สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
เที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้

วาทะนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจให้ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลืองนาปี ปีการผลิต 2
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรและผู้ยากจน
สายด่วน "ศูนย์ดำรงธรรม"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

หน้าหลัก

ข่าว

21/09/2561
          เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปรายการข่าวเช้าไทยรัฐ เรื่อง งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่...
21/09/2561
          เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 14.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยจะออก อากาศในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ...
20/09/2561
        “รัฐมนตรีแรงงาน”พร้อมด้วย ปลัดแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารกระทรวงแรงงานกับองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง ส่งเสริมความรักความสามัคคี...
20/09/2561
            รมว.แรงงาน เป็นประธานในงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2561 อันเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย”...
06/09/2561
                    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์...
21/09/2561
                วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ...
21/09/2561
               วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล...
21/09/2561
                 วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑  นายทวีศักดิ์  สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการออกตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานต่างด้าว ร่วมกับ นายนเรศ...
21/09/2561
                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้                 1. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61...
21/09/2561
              สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยนางจารุณี นครศรี กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊าระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561...
17/09/2561
                เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน นำโดย พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน...
17/09/2561
               วันที่ 5 กันยายน 2561 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นตัวแทนสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้ารับมอบโล่สามศร...

e - Magazine MOL

  • เดือนสิงหาคม 2561
  • เดือนกรกฎาคม 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ