ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2 

นโยบายรัฐบาล

รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวรทั่วประเทศ
EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มีนาคม 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

24/07/2562
             วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา นำคณะรัฐมนตรี ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
24/07/2562
          วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร." เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
24/07/2562
          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนสหภาพแรงงานสากล (ITUC) ผู้แทนสหภาพแรงงานอาเซียน...
24/07/2562
           วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ...
24/07/2562
               วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) และโครงการ "บำบัดทุกข์...
24/07/2562
                เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.  นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
24/07/2562
               เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย โดยนางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวซูไฮดา แวดาหะ...
18/07/2562
                ในวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมและร่วมงาน ดังนี้                  ๑. เวลา ๑๐.๐๐- ๑๖.๐๐ น....
12/07/2562
                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2562  ณ  ชายหาด Gold Coast เขต นิวเทอริทอรื่ โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณี เป็นประธานในพิธีเปิด...

e - Magazine MOL

  • เดือนมิถุนายน 2562
  • เดือนพฤษภาคม 2562

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

         เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019