• ผู้มีผลงาน ‘ดีเด่น’ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการประทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงาน The Best of DSD (Department of Skill Development) 2016  ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารของกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดี

 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  รมว.แรงงาน ย้ำ!! บูรณาการบริหารแรงงานต่างด้าว เร่งออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีมาตรการด้านกฎหมายกำกับดูแล/ควบคุม แรงงานต่างด้าวตามหลักสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ด้าน ที่ประชุม อกนร. เห็นชอบเปลี่ยนชื่อบัตรสีชมพู เป็น “บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ” พร้อมรับทราบ เมียนมา-กัมพูชา ตั้งศูนย์บริการตรวจสัญชาติ 10 จุดในไทย 

 • รายการ "สถานีแรงงาน"

  รายการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและท้องถิ่นชนบทห่างไกลให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (สทท.11) กรมประชาสัมพันธ์

  ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา 13.05 – 13.55 น. 

  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559  เรื่อง 

  "ไขข้อข้องใจกรณีว่างงาน"

  ชมรายการทุกตอนที่ออกอากาศแล้ว ที่นี่

 • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน

  หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานเปิดการสัมมนาว่าด้วย “ทางเลือกสำหรับการปฏิรูปและยกระดับระบบบำนาญของประเทศไทย” (Options for Reform and Improvement of Thailand’s Pension System)

 • การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11

  ร่วมส่งกำลังใจ ให้ทัพเยาวชนไทย 11th ASEAN SKILLS COMPETITION ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-29 กันยายน 2559

   

นโยบายรัฐบาล

mol
stratup7
1567
mol
mol
2560

วาทะนายกรัฐมนตรี

echoenglish
Gov
mol
20
2558

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

พรบ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน d01072559
สปส สะดวกจ่ายง่ายทุกเวลา d01072559
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ d01072559
เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน d01072559
การะทรวงแรงงานเน้นสร้างการรับรู้ป้องกันอันตรายในการทำงาน d01072559
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ เมียนมา ประทับใจ คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไ
ให้ความคุ้มครองต่างด้าวตามมาตรฐานสากลให้ความคุ้มครองคนที่เคารพกฏหมาย d01072559
ไทยแลนด์ 4.0 d01072559
เราต้องขับเคลื่อนทุกด้านด้วยกลไก ประชารัฐ CLMV d01072559
ปลัดขอบคุณ อาสาสมัคแรงงาน(อสร) d01072559
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 2555-2559 d01072559
ขอชมเชยข้าราชการที่เกียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้หลุด tier3 d01072559
ขอเชิญร่วมใช้งานโปรแกรม G-Chat d140659
ขอให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ จดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS d130659
ไทยแลนด์ 4.0 d130659
พิพิธภณฑ์แรงงาน 130659
ชูมาตราฐานแรงงานไทยสู่สากล 26-05-59
CLMV การพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ 26-05-59
จะพัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชา 26-05-59
ใช้สิทธิประกันสังคม ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 26-05-59
เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษา รพ. ใดก็ได้ ภายใน 72 ชม 26-05-59
โอนผู้ประกัญตน รพ.เดชา ไป รพ. 3แห่ง 23.5.59
ประชารัฐแรงงานนอกระบบ เวที ALMM บวก3 23.5.59
จ่ายเงินสมทบ ง่ายทุกเวลา สปส. 23.5.59
การดำเนินมาตราการเชิงป้องกัน 23.5.59
ปลัดแรงงานตอนรับและหารื้อกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 23.5.59
รัฐมนตรี ขอให้คนทำงานทุกคนน้อมนำหลัก ปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง 29.04.59
แนวทางการปฏิบัติงานชาวกระทรวงแรงงาน เอาชนะผู้บังคับบัญชาด้วยผลงาน
งานสัปดาห์ความปลอดภัย สสปท3 22.05.59
เครือข่ายชุมชนป้องกันการหลอกลวง ส.จัดหางาน หนองบัวลำภู
ผู้ประกันตนที่เลือก รพ.เดชา16.05.59
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 ตุลาคม 2559
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนDSD
การพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการDSD
ทำมาตรฐานแรงงานไทย แล้วได้อะไร
10may
PRDSD
mol
1may
1may
safety
mol
mol
mol
mol
mol
90
mol
mol
sso
90228
6s
3lv
4m
ccpl
19
mol
mol
mol
EJF
mol
mol
1315
OSS
2558
6759
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
smartjob
mol
mol
1871
Corruption
mol
mol4
mol
mol
mol
6
Growth
mol
mol
2559
no9
087
mol
mol
mol
EU
3day
59
mol
290259
mol
Smarttraining
10957
129
90days
smartlabour
mol
mol
mol
mol
mol
2559
mol
mol
mol
mol
mol
issue
mol
mol
AEC
58
mol
mol
mol
mol
mol
mol
mol
work
3335
yunglay
Partnership
Happy
4p
pracha
ปฏิรูปประกันสังคม
น่าน
strategy
sso
seaman
S4817028
productivity
malta
dlpw02
smartjob
dlpw59
clmv
civilstate

ข่าว

29/08/2559
            ก.แรงงาน ระดมความเห็นแผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบระยะ 5 ปี แนะ ‘แรงงานนอกระบบ’ ต้องใช้ IT เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องในยุคเทคโนโลยีล้ำหน้าในปัจจุบัน ย้ำ!! อาสาสมัครแรงงาน...
28/08/2559
            พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงเรือตรวจติดตามการปฏิบัติงานหน่วยทางทะเลของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยกองทัพเรือภาคที่ 3 ณ อ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต...
27/08/2559
            นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานีวิทยุ RTI Radio Taiwan International ของไต้หวัน (http://thai.rti.org.tw/audioHighLights/?recordId=30046) ได้เสนอข่าว...
26/08/2559
             ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีมอบรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙...
02/06/2559
  กำหนดการสำคัญ อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559 อมรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ : อบรมในประเทศ(NIDA & Casean)  = 25,500 บาท...
19/05/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2559 ครั้งที่ 3 เพศหญิง สมัครได้ที่สำนักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1 -10...
25/08/2559
เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย จัดหางานจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ประกันสังคมจังหวัดนครพนม...
25/08/2559
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต" มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน...
25/08/2559
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้ารับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธีรพล  ขุนเมือง)...
25/08/2559
    วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาปัตตานี ลงพื้นที่พบปะและร่วมกิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ...
25/08/2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ. กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ณ เมือง Teublitz-Katzdorf     ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ...
25/08/2559
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยรองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทหว่อ) เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง...
25/08/2559
                             นายสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะเดินทางไปปฎบัติราชการและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในประเทศอาเซี่ยนและทวีปเอเชีย ณ...
08/08/2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยรองกงสุล  (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขต  นิวทอริเทอร์รี่ ฮ่องกง  โดยมีรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง...

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน กรกฎาคม 2559

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จํานวน 10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จํานวน 10,176,391 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทํางานเพิ่มขึ้นถึง 213,543 คน…รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนกรกฎาคม 2559  
ผู้ว่างงานจํานวน 3.91 แสนคน 
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0)  
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.84 ล้านคน 
เป็นผู้มีงานทํา 38.40 ล้านคน 
และผู้รอฤดูกาล 5.26 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานีแรงงาน ตอน "ไขข้อข้องใจกรณีว่างงาน"

 ร่างแผนแม่บทด้านแรงงานพ.ศ.2560-2564 เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์