• พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน ที่กล่าวถึงรายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558

  รายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558

  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน ที่กล่าวถึงรายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์มีนโยบายและคณะกรรมการดูแลอย่างชัดเจน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งมีกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์และยังได้ประกาศให้การแก้ปัญหาค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ

 • Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

  Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

  ปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ
  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  1122
 • กระทรวงแรงงาน ยกย่องสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

  กระทรวงแรงงาน ยกย่องสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงจัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์

 • ภาพประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี

  ๖๐ ล้านความดีปีมหามงคล '๕๘ ไทย

  ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พสกนิกรทุกคนและทุกหมู่เหล่า สามารถถวายความจงรักภักดีเป็น "ของขวัญ"  ในปีมงคล โดยการร่วมใจถวายปณิธานความดีแด่ องค์พระประมุขและพระราชธิดาฯ

 • ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ

  เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี

  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSOS) ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงาน ร่วมในพิธีเปิด ด้าน ก.รง.จัดบริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ให้บริการนักลงทุนวันละกว่า 300 คน 

ข่าว

28/07/2558
             พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำคณะรัฐมนตรีร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม bike for MOM โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ...
28/07/2558
         พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช...
27/07/2558
             กระทรวงแรงงาน ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานประเทศเวียดนาม (MOU) ถือเป็นการใช้แรงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล...
23/07/2558
            ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาล และภริยา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
29/07/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมออกตรวจสถานประกอบการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีมีเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจโครงการดังนี้  ...
29/07/2558
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง โดยนางสุจินดา  บุญแอ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและให้การรับรอง ท่านดร.อารักษ์  พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน...
29/07/2558
  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันรักษ์เกลือหวาน สืบสานของดีเมืองตานี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ของดีเมืองปัตตานีในทุกด้านทั้งด้านศิลปะ...
29/07/2558
จังหวัดกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายธานี  ธัญญาโภชน์) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานฯ เพื่อเป็นขวัญ กำลังในแก่สมาชิกชมรม TO...
29/07/2558
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558  นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ไทเป  ร่วมงานและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของแรงงานต่างชาติ ประจำปี 2558  จัดโดยกองแรงงาน นครนิวไทเป  ณ ห้องแสดง...
27/07/2558
สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงอาบูดาบี ขอเชิญแรงงานไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ร่วมงาน Thai Festivial  2015 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า Yas Mall  กรุงอาบูดาบี จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี...
27/07/2558
กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 อนุญาตให้นายจ้างไต้หวันสามารถว่าจ้างแรงงานเวียดนามตำแหน่งผู้อนุบาลและลูกเรือประมง (ไม่รวมตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้าน)  หลังจากระงับการนำเข้าเป็นเวลานานถึง 11 ปี...
27/07/2558
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปกำลังแรงงานในไต้หวันจะมีอัตราลดลงปีละ 180,000 คน ซึ่งเป็นเหตุให้กระทรวงแรงงานไต้หวันต้องเพิ่มโควต้าการนำเข้าแรงงานต่างชาติ  ...
28/07/2558
 กระทรวงแรงงาน ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานประเทศเวียดนาม (MOU) ถือเป็นการใช้แรงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
28/07/2558
 "ปลัดแรงงาน" ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน กับ Singapore Polytechnic International ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ Temasek ประเทศสิงคโปร์ ย้ำ...
28/07/2558
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ... วาระ 3 และเมื่อมีผลใช้บังคับแล้วจะส่งผลให้คนประจำเรือได้รับการดูแลคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมมีมาตรฐานด้านสภาพ การจ้าง สภาพการทำงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน...
27/07/2558
 "รองปลัดแรงงาน" ตรวจความพร้อมเตรียมสถานที่ตั้งหน่วยบริการแรงงานประจำชุมชน จ.สงขลา ย้ำ วิถีชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุในชนบทต่างจากในเมือง

กิจกรรมวันนี้

สรุปภาวะเศรษฐกิจแรงงาน มิถุนายน 2558

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ในภาวะปกติ การจ้างแรงงานในระบบ ประกันสังคม มีผู้ประกันตน จํานวน 10,118,561 คน มีอัตราการขยายตัว 2.66% (YoY) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.81%(YoY) สําหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม … รายละเอียดคลิกที่นี่
ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 

สถิติแรงงาน
เดือนมิถุนายน 2558 
ผู้ว่างงานจํานวน 3.22 แสนคน
(คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8) 
มีกําลังแรงงานประมาณ 38.71 ล้านคน
เป็นผู้มีงานทํา 38.23 ล้านคน
และผู้รอฤดูกาล 1.53 แสนคน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดินหน้าประเทศไทย - จัดหางานเพื่อคนไทย

 

เดินหน้าประเทศไทย Smart Job Center

Posted by Ministry of Labour, Kingdom of Thailand on 29 มิถุนายน 2015