พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานลาวกลุ่มถือบัตรสีชมพู

  แรงงานลาวถือบัตรสีชมพู ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561  ไปปรับสถานภาพที่ศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานลาว ได้ตั้งแต่ 28 สิงหาคม  2560 – 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694

 • สิทธิการคุ้มครองแรงงานต่่างด้าว

   แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับ แรงงานไทยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษาสายด่วน 1546

 • ผู้ประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลใหม่

   ปี 2561 สถานพยาบาลออกจากโครงการประกันสังคม  3 แห่ง คือ รพ.ยันฮี  รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  และรพ.ศรีระยอง จังหวัดระยอง  ผู้ประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506

 • เตือน ...หางานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

   เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ สายด่วนโดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694

 • M-Powered Thailand

  กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ จัดทำ M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้การสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ และพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่คนไทยทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมในยุคดิจิทัล  พร้อมบริการแล้วที่นี่

endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง - ลูกจ้างแล้วได้หนังสือรับรอง ให้รีบไปดำเนินการตรวจสัญชาติทันที สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้างไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองบุคคล(CI) และใบอนุญาตทำงานได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้งทางการลาวเตรียมจัดตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาว ให้กับกลุ่มที่ถือบัตรชมพู ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำและกลุ่มแรงงานทั่วไป ที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกลุ่มแรงงานทั่วไปที่บัตรจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยจะเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 15 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าไอทีแสควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งกำหนดการเปิดฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วประเทศทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือโทร. 0-2245-1707endกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม(สปส.) แจ้งสถานพยาบาลออกจากโครงการประกันสังคมในปี 61 จำนวน 3 แห่ง คือ รพ.ยันฮี, รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์, รพ.ศรีระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเลือกสถานพยาบาลใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมเสวนา (ASEAN Forum) เรื่อง Green Jobs Promotion ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ จตุจักร กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organizations : ILO) ติดตามรายงานความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.mol.go.thendกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการเปิดฝึกอบรมในหลายสาขา ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th หรือสอบถามรายละเอียด ได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707 endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งกำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTesting หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0-2245-1707endนายจ้างที่ยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้นำลูกจ้างเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ได้ที่กรมการจัดหางาน ชั้น 2 อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694endลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองการพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างแล้ว ให้เข้ารับการตรวจสัญชาติตามขั้นตอนที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694endกระทรวงแรงงานย้ำ ให้นายจ้างตรวจสอบใบนัดและแนะนำลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694endให้นายจ้างนำลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร.1694endแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ http://www.doe.go.th หรือติดต่อที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 โทร.สายด่วน 1694

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย Doing Business เร่งรณรงค์ให้นายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกัน
กรอบแนวคิดในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศน์ 20 ปี ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน
stratup7

วาทะนายกรัฐมนตรี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะน้ำมากหรือน้ำน้อย

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงานขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
ความสำเร็จและก้าวหน้าของงานกระทรวงแรงงาน
ให้จัดทำ HAND BOOK คู่มือการจ้างแรงงานต่างด้าว
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แก้ปัญหา IUU ของกระทรวงแรงงาน
ประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงาน ภาคเกษตร และผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : GLP
เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานนอกระบบ

หน้าหลัก

ข่าว

17/10/2560
               รมว.แรงงาน เชียร์เยาวชนไทยถึงสนามแข่งขัน "World skill Abu Dhabi 2017” สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างขวัญและกำลังใจ หลังลงสนามแล้ว 1 วัน เผยอัดฉีดทุกเหรียญ ลุ้นหลายสาขา   Download...
15/10/2560
            เมื่อวันที่ 14 ต.ค. วานนี้ เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 (World skill Abu Dhabi 2017) อย่างยิ่งใหญ่...
15/10/2560
           รมว.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อจะได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
13/10/2560
          รมว.แรงงาน นำ ขรก. พร้อมชาวชุมชนเขตดินแดง อาสาสมัครแรงงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
17/10/2560
ประกาศสำนักงานแรงงานไทย ไทเป เรื่องรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑
20/09/2560
รัฐบาลญี่ปุ่นโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare:MHLW) ได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะทยอยมีผลใช้บังคับในแต่ละจังหวัดตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา ๑ ปี...
17/10/2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
16/10/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โดยนายชูเกียรติ สารดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
16/10/2560
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา “การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน...
17/10/2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 60 นางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฟุตบอลแรงงานข้ามชาติ ระหว่างไทย เวียดนามและอินโดนีเซีย ชิงถ้วยนครเถาหยวนซิตี้คัพ 2017 โดยมีทีมฟตุบอลเข้าร่วมทั้งหมด 16 ทีม...
11/10/2560
        เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนไทยในนครฮัมบูร์ก จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครฮัมบูร์ก เพื่อให้บริการด้านกงสุล อาทิ งานนิติกรณ์ งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ...

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวปาฐกถาขับเคลื่อน Vision Ends เป้าหมายดำเนินงานปี 2561

จดหมายเหตุกระทรวงแรงงาน เย็นศิระเพราะพระบริบาล เว็บไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์