endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

สปสช. และ สปส. ขยาย "สิทธิประโยชน์" 8 รายการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รถตู้อายุครบ 10 ปี เปลี่ยนเป็น รถโดยสารขนาดเล็ก

วาทะนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าใจและสนับสนุนไทยตลอด
นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง กับ ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแก้ไขการจราจรติดขัดและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเ

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย  ก่อนหมดสิทธิชวนผู้ประกันตนทำฟันก่อนสิ้นปีนี้
กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง

หน้าหลัก

ข่าว

16/11/2561
           วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริการจัดการแรงงานนอกระบบ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการ (...
15/11/2561
          วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปี...
15/11/2561
           วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกลุ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน...
15/11/2561
          รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล กำชับฝ่ายแรงงานฯ ในอิสราเอล ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยทันที หากได้รับผลกระทบ ย้ำ ครอบครัวไม่ต้องกังวล กระทรวงแรงงานดูแลครบถ้วน   ...
16/11/2561
                วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ทำพิธีเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน Productive Manpower...
16/11/2561
               วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม“ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ...
16/11/2561
               เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัด ลงพื้นที่ ณ ตำบลปากกาง อำเภอลอง...
15/11/2561
                วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย (สัญจร) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี...
15/11/2561
                วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายภาโณตม์ ปรีชาญานุต เลขานุการเอก (กงสุล) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน...
14/11/2561
               เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางไปเข้าพบ...
14/11/2561
                 วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางสาว    อรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่...

e - Magazine MOL

  • เดือนตุลาคม 2561
  • เดือนกันยายน 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ