endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

เศรษฐกิจไทยอนาคตสดใส
พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิด โครงการเรียน
จีนยืนยัน หนุนลงทุนรถไฟความเร็วสูง - EEC
การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้สินเกษตรกรของรัฐบาล
สมคิดฯ สั่งเร่งรัดโครงการ PPP Fast Track

วาทะนายกรัฐมนตรี

4 ปี รัฐบาล คสช. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศ
นายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยกันรักษาคูคลองให้สะอาด
รัฐบาลไม่ได้สร้างคะแนเสียงแต่รัฐบาลดูแลผู้มีรายได้น้อยทุกพื้นที่
นายกรัฐมนตรี พอใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
นายกรัฐมนตรี เร่ง แก้ปัญหารถติด

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน วิธีการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน คุณสมบัติของ ผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคล
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
การรับงานไปทำที่บ้าน  มีลักษณะของการับงานไปทำที่บ้าน
การไปทำงานประเทศมาเลเซีย ความผิดและดทษของการไปทำงานในมาเลเซียอย่างผิดกฏหมาย

หน้าหลัก

ข่าว

20/08/2561
            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS การต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานประมง ศูนย์ปฏิบัติงาน PIPO และติดตามความพร้อมเปิดศูนย์แรกรับฯ รองรับการนำเข้าแรงงานเมียนมา...
20/08/2561
        รมว.แรงงาน ยกทีมผู้บริหารลงใต้ ตรวจความคืบหน้าโครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พบ จ.ยะลา เป้าหมายดำเนินการกว่าหมื่นคน ย้ำ คุณภาพการฝึกต้องมาก่อน ฝึกจบแล้วสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้จริง...
17/08/2561
           รมว.แรงงาน เผย แรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอล 2 ราย จะส่งศพกลับภูมิลำเนาถึงไทยวันนี้ (17 ส.ค.61) กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยและสวัสดิการแก่ทายาทให้ครบถ้วนในทุกขั้นตอน   Download Images...
17/08/2561
           รมว.แรงงาน เจรจาความร่วมมือนำเข้าแรงงานประมงตามเอ็มโอยู กับ รมว.แรงงานฯ เมียนมา กระชับความร่วมมือจ้างแรงงานประมงทะเล เป็นแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจน   Download Images        ...
20/08/2561
เมื่อเวลา 09.30 น. วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ...
17/08/2561
    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาขนมไทย(18 ชั่วโมง) จำนวน 25 คนระหว่างวันที่...
17/08/2561
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ประกอบด้วย ๑)สาขาการทำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(๑๘ ชั่วโมง)จำนวน ๒๒ คน ๒)...
16/08/2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ...
15/08/2561
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
15/08/2561
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...
14/08/2561
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่...

e - Magazine MOL

  • เดือนกรกฎาคม 2561
  • เดือนมิถุนายน 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ