endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน แจ้งแรงงานไทยที่จะไปทำงานในไต้หวันควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อนายหน้าจัดหางานเถื่อน การจะไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านด่านตรวจหางาน และยื่นแบบแจ้งการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.thendรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอิสราเอลทุกคน หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใดๆ ภายในประเทศ สอบถามโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endรมว.รง  เร่งขับเคลื่อนระบบการทำงานด้านแรงงาน แนะบูรณาการร่วมกัน พร้อม ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เป็น Big Data แก้ปัญหาแรงงานได้รวดเร็วendกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2endก.แรงงาน เตือน! ต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ได้รับอนุญาต  จำคุก 5  ปี  ปรับ2,000-100,000  บาทสอบถามโทร 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

รถตู้อายุครบ 10 ปี เปลี่ยนเป็น รถโดยสารขนาดเล็ก
บ้านประชารัฐ บ้านของผู้มีรายได้น้อย
ธกส.เตรียมเปิดโครงการ "บ้านล้านหลัง" สำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
เที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้

วาทะนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าใจและสนับสนุนไทยตลอด
นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง กับ ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแก้ไขการจราจรติดขัดและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเ
นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง
นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจให้ทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลืองนาปี ปีการผลิต 2

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

หน้าหลัก

ข่าว

19/10/2561
          วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดนิทรรศการในกิจกรรมออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561...
18/10/2561
               รมว.แรงงาน เคาะมาตรการรองรับแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานกลับจากเกาหลีใต้ ตั้งศูนย์รองรับที่ด่านตรวจคนหางานสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ อำนวยความสะดวกการเดินทางกลับจากเกาหลี...
18/10/2561
             รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผู้แทนมหาวิทยาลัย 42 แห่ง เข้าพบเพื่อหารือประเด็นปรับปรุงร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ......
18/10/2561
          วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมภพ  มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...
11/10/2561
ข่าวดีสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายหลักสูตร สนใจฝึกอบรม สมัครได้ที่...
19/10/2561
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางมาลัยอร หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงวัยแรงงาน (อายุ 20 - 59 ปี) ณ ห้องประชุมเมืองแปะ        ...
17/10/2561
                เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย...
16/10/2561
                  ตามที่กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ออกประกาศให้ผู้พำนักและทางานแบบผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 นี้ โดยจะไม่ถูกห้ามเข้าประเทศ...
04/10/2561
                 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวโสพิศ  หมัดป้องตัว  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายพงศ์ธร ศุภการ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราทูต ณ...
24/09/2561
                วันที่ 17 - 20 กันยายน 2561 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)...

e - Magazine MOL

  • เดือนกันยายน 2561
  • เดือนสิงหาคม 2561

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

ลิงค์ที่น่าสนใจ