endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตือนคนหางานให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งว่ามีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694endกระทรวงแรงงาน แจ้ง !! แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานไทย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีปัญหา โทรปรึกษา 1546endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจ้งว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ หรือองค์การอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร หากประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ทำงานเป็นล่ามหรือประสานงานด้านภาษาสามารถจ้างทำได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694endกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้างแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน หากนายจ้างประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมฯ สามารถยื่นคำขอเงินกู้ยืมเงินพร้อมเอกสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 02-448-8338 ต่อ 833 หรือเว็บไซต์ http://oshfund.labourendกระทรวงแรงงาน เชิญชวนประชาชนที่ยังว่างงานหรือมีรายได้น้อย  ร่วมโครงการ ฝึกทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างรายได้ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ที่สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามโทร 0 2245 1707endกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หางานผ่านตู้งาน (Job box) ติดตั้งย่านชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สอบถามสายด่วน 1506 กด 2

นโยบายรัฐบาล

EU ประกาศ ปลดใบเหลือง IUU  ประมงไทย
คืนความสุขให้ผู้ที่มีรายได้น้อย 6 แสนกว่าครัวเรือน ใข้อินเทอร์เน้ตบ้านฟรี 3 ปี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เปิดทดลองใช้ฟรีแล้ว
อสม.เฮ ! รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน จากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1000 บาท
สปสช.อนุมัติเพิ่ม"ยากกดฮอร์โมน" ในสิทธิบัตรทอง เริ่มปี 2562

วาทะนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย
พื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลจะดูแลทุกพื้นที่
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
สร้างกลไกพื้นฐาน "บวร" (บ้าน - วัด - โรงเรียน)

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

หน้าหลัก

ข่าว

15/02/2562
            ก.แรงงาน จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ วางบิ๊กดาต้า เป็นศูนย์บริหารจัดการแรงงานของประเทศ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีเอไอ...
15/02/2562
                 ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน’ และ ‘รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน’ เข้าร่วมประชุม World Government Summit 2019 และประชุมประชุม Abu Dhabi Dialogue ณ เมืองดูไบ...
15/02/2562
          กระทรวงแรงงาน จัดการอบรม โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ส่งเสริมให้ผู้สมัครงานได้มีงานทำ มีรายได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   Download Images          ...
14/02/2562
            รมว.แรงงาน เผย เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบปะแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS ชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้ภาษาเกาหลีและผ่านการทดสอบ...
15/02/2562
               วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายอำนาจ  เชิงไว แรงงานงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ...
15/02/2562
                วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.นายอำนาจ เชิงไว  แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ประสานงาน "ชมรมคลีนิคมนุษย์ล้อ หนองบัวลำภู" เพื่อบูรณาการดำเนินงานของ...
15/02/2562
               วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่...
14/02/2562
                วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี ผู้ช่วยทูตแรงงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปยังศูนย์อบรม KLF...
12/02/2562
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การปฐมนิเทศแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan จังหวัดไซตามะ การฝึกอบรมของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จะฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan...
08/02/2562
               ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล...
08/02/2562
               นาวสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)พร้อมด้วยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกให้บริการตามโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร...

e - Magazine MOL

  • เดือนมกราคม 2562
  • เดือนธันวาคม 2561

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ

     เว็บไซต์กระทรวงแรงงานเป็นส่วนหนึ่ง Asean Thailand 2019