ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ

หน่วยงาน ที่ตั้ง/ติดต่อ
สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (เมืองริยาด)
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ       
e-mail : vittavat@hotmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายกอบชัย ว่องไวยุทธ์
e-mail : Kobchai2@gmail.com 
หมายเหต :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.
(ดูแลการ์ต้า สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ โอมาน เยเมน)
 
Office of Labour affairs Royal Thai Embassy,
P.O. box 94370 Riyadh 11693, Saudi Arabia
Tel  : 966-1-4827977, 4881176, 4827689
Fax : 966-1- 4881176
e-Mail : riyadh@mol.mail.go.th
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว       
e-mail :  di_tu2010@hotmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวสุนารี คงสถิตย์
e-mail : kongsatid@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.
Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy,
Villas No.1&2, Plot No. B7, South 22, Between two Bridges,
P.O. Box 47466, Abu Dhabi-United Arab Emirates
Tel : (+971) 25576-811
       (+971) 2557-6833, (+971) 2557-6844    
Fax : (+971) 2557-6811   
e-Mail : abudhabi@mol.mail.go.th  
 
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นายสายชล อกนิษฐวงศ์
e-mail : akanitvong@gmail.com 
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร
e-mail : teerasak.dsd@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.
(ดูแล ญี่ปุ่น )
 
Office of Labour affairs Royal Thai Embassy,
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021,JAPAN
Tel  : +813-5422-7014 , +813-5422-7015
Fax : +813 5422-7016
e-Mail  : japan@mol.mail.go.th, thailabour@crest.ocn.ne.jp
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์
e-mail : forelamolth@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล ฮ่องกง มาเก๊า ไซปัน หมู่เกาะเซาท์แปซิฟิค และสาธารณรัฐปาเลา)
 
General Labour Section Royal Thai Consulate
22/F, Room 2202 Bangkok Bank Building, 18 Bonham Strand West,
Sheung Wan, Hong kong
Tel  : 852-2530-2343, 2845-0086, 2845-0961
Fax : 852 2845-0830
e-Mail : hongkong@mol.mail.go.th, thailabouroffice@yahoo.com.hk
สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางลัพธวรรณ วอลช์ 
e-mail : ntammy59@hotmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายทศพล สุมานนท์
e-mail : tsumanont@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล เขตไทเป นิวไทเป จีหลง เถาหยวน ซินจู๋ เหมียวลี่ ไทจง หนันโถว ฮัวเหลียน อี๋หลาน จินเหมิน และเหลียนเจียง )
 
Thailand Trade and Economic Office (Labour Affairs Office)
10 FL., No.151,  Hsin-yi Rd., Section 3 Taipei 106, Taiwan R.O.C.
Tel  : 8862-2701-1413 Ext. 200,202
Fax : 8862-2701-1433
e-Mail : manila@mol.mail.go.th, manila@mol.go.th
สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวจุฑารัตน์  สบู่ม่วง
e-mail : jutarat.s@mol.mail.go.th
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวกาญจนา เอกบุตร
e-mail :  kanjana.ekk@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล เขตเกาสง ไถหนาน เจี้ยอี้ หยุนหลิน  จางฮั่ว ผิงตง ไถตง และเกาะเผิงหู)
 

Thailand Trade and Economic Office (Labour Affairs Office)
11F-1, No. 12, Fuxing 4th Road, Qianzhen District, Kaohsiung City, 806 

Tel  : 001-886-7-3380052, 001-886-7-3384334, 001-886-7-3385047,          001-886-7-3385204

Fax : 001-886-7-3380062
e-Mail : kaosong@mol.mail.go.th, kaosong@mol.go.th

สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม
e-mail : snwrat@yahoo.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวกรรณิกา แท่นคำ
e-mail : kannikadol@yahoo.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล มาเลเซีย)
 
Office of Labour Affairs Royal Thai Embassy
206 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel  : 603-2145-5868, 2145-6004
Fax : 603-2142-7000
e-Mail  : malaysia@mol.mail.go.th, thai_labour_office@yahoo.com
สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวกมลวรรณ  บุญยืน
e-mail :  kamon_boon@hotmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์
e-mail :  donjit.p@labour.mail.go.th
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล สิงคโปร์)
 
Office of Labour affairs Royal Thai Embassy
370 Orchard Road Singapore 238870
Tel  :  65 224-9940, 224-1797
Fax :  65 225-9995
e-Mail : singapore@mol.mail.go.th
สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางนภวรรณ โกละกะ
e-mail : napawankolaka@gmail.com 
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.
(ดูแล บรูไน)

Office of Labour affairs Royal Thai Embassy
No. 15 Simpang 42, Jalan Elia Fatimah, Kampong Kiarong, Bandar Seri Begawan , BE1318,Brunei Darussalam
Tel  : 673-2- 653517
Fax : 673-2- 653517
e-Mail : brunei@mol.mail.go.th, brunei@mol.go.th

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน
e-mail : sakdinas@gmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวบุษบัญชลี ภู่แก้วเผือก
e-mail : b_chalee@yahoo.com
หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม. เดือน ก.ย.-เม.ย.
และ 4 ชม. เดือน พ.ค.-ส.ค.
(ดูแล ประเทศอิสราเอล)
 
Labour Section, Royal Thai Embassy.
Mercazim Bldg.,2001,1 Abba Eban St.,P.O.Box 2125 Herzliya 46120
Tel  :  972-9- 9548431-3
Fax :  972-9-9548416
e-Mail : telavif@mol.mail.go.th, labour.israel@gmail.com 
ฝ่ายแรงงาน ประจำคณะทูตถาวร ประจำสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์
e-mail : angkana.t@labour.mail.go.th
หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.
(ดูแล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
 
United Nations (Switzerland) Permanent Mission of Thailand
to the United Nations Office and other International Organization
in Geneva 5, Gustave-Moynier, 1202 Geneva, Switzerland
Tel  : 412-2- 7319215 
Fax : 412-2-7319262
e-Mail : geneva@mol.mail.go.th
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์
e-mail : pthitayanun@yahoo.com
หมายเหตุ :: เวลาช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.
(ดูแล เยอรมนี)
 
Office of Labour affairs Royal Thai Embassy Federal Republic
of Germany Lepiusstrasse 64-66 12163 Berlin
Tel  : 493-07948-1231-2
Fax : 493-07948-1518
e-Mail  : berlin@mol.mail.go.th, labour_berlin@hotmail.com
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี
e-mail : pinyuda@gmail.com
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : นายณัฐพล หาจันดา
e-mail : Natthapol.kr@gmail.com
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.
(ดูแล สาธารณรัฐเกาหลี)
 
Labour Section, Royal Thai Embassy,Seoul Unit 401 Geo Bless Bldg.,
630-9 Hannam-dong,Yongsan-gu,Seoul 140-877 ROK
Tel  :  82-2-794-5222
Fax :  82-2-794-7222
e-Mail : korea@mol.mail.go.th
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี  ประเทศลิเบีย (ปิดชั่วคราว)
อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) : -
e-mail : -
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) : -
e-mail :  -
หมายเหตุ :: เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.
 
Office of Labour affairs, Royal Thai Embassy, Tripoli
P.O.Box.6100, Gergaresh Road, Al-Siyahiya, Tripoli, Libya
Tel  :  + 218 21 714 0044
Fax :  + 218 21 438 5366