ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการให้ความรู้เรื่อง “ยาเสพติดในสถานประกอบการ” ณ ห้องมรกต โรงพยาบาล แพร่-ราม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 22/10/2562
icon 2 สรจ.ชัยนาท จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2562 22/10/2562
icon 3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 22/10/2562
icon 4 การประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายประกันสังคม ภาคสมัครใจเข็มแข็ง (SSO Star Service Award 2019) ครั้งที่ 1/2562 22/10/2562
icon 5 สรจ.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคัดเลือกผลการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง (SSO : Star Service Award 2019) 22/10/2562
icon 6 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 22/10/2562
icon 7 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ของจังหวัดอ่างทองที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2562 22/10/2562
icon 8 สรจ.ตราด จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดตราด ประจำปี 2563 22/10/2562
icon 9 สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 10/2562 22/10/2562
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน ณ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 22/10/2562
icon 11 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 และร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 22/10/2562
icon 12 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง แก่บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) 22/10/2562
icon 13 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 22/10/2562
icon 14 แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการนำร่อง “หมู่บ้านเข้มแข็ง” ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 22/10/2562
icon 15 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 10,000 บาท สำหรับใช้เป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลในงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม 22/10/2562
icon 16 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่สถานประกอบการ SMEs ไทย 22/10/2562
icon 17 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22/10/2562
icon 18 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1/2563 22/10/2562
icon 19 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่ตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง (SSO Star Service Award 2019) 22/10/2562
icon 20 กิจกรรมจิตอาสาจังหวัดอ่างทอง พัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/10/2562
icon 21 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณศาสนาสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/10/2562
icon 22 สำนักงานเเรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 21/10/2562
icon 23 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสนหา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 21/10/2562
icon 24 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/10/2562
icon 25 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดบางโฉลงนอก 21/10/2562
icon 26 สรจ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 21/10/2562
icon 27 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปี 2562 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด 21/10/2562
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดตาก ปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 1/2563 21/10/2562
icon 29 แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิดงานประกวด TO BE ์NUMBER ONE CHAMPIONSHIP ประจำปี 2563 21/10/2562
icon 30 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ” เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 21/10/2562