ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยกร ในหัวข้อ "เสริมพลัง สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้กับผู้ใช้บริการกองทุนฯ" 18/06/2562
icon 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ DIY (ตกแต่งเสื้อ) ณ อนามัยบางแพรก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 18/06/2562
icon 3 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อบูรณาการความร่วมมือในระดับหน่วยปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 18/06/2562
icon 4 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชร ปี 2562 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 18/06/2562
icon 5 ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ประกอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ในสถานประกอบการ พื้นที่ อำเภอหนองม่วงไข่ และ อำเภอเมืองแพร่ 18/06/2562
icon 6 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ ณ โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 18/06/2562
icon 7 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตำ่กว่า 10 คน ลงมา 18/06/2562
icon 8 แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 18/06/2562
icon 9 สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ณ บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ 3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 18/06/2562
icon 10 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี รวมพลังกระทรวงแรงงาน สร้างหลักประกัน ม.40 ให้ชาวตำบลวังดัง อำเภอเมืองกาญจนาบุรี จังหวัดกาญจนาบุรี 18/06/2562
icon 11 สรจ.พิษณุโลก ประชุมหารือแนวทางการของบประมาณการจัดกิจกรรมโครงการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด 18/06/2562
icon 12 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 18/06/2562
icon 13 สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรแปรรูปกล้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 18/06/2562
icon 14 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการทำกระเป๋าหนัง/การทำเครื่องหนัง ณ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 18/06/2562
icon 15 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี 18/06/2562
icon 16 จังหวัดพัทลุงตรวจเข้ม บูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและแย่งอาชีพคนไทย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 18/06/2562
icon 17 สรจ.ชัยนาท ติคตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 18/06/2562
icon 18 สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการตัดเย็บผ้า ณ บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 9 บ้านหนองก้านเหลือง ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 17/06/2562
icon 19 สรจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้าและเปล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านน้อยนาวัง ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก 17/06/2562
icon 20 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ 2562 17/06/2562
icon 21 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมคณะทำงานบูรณาการตรวจคุ้มครองและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและที่เกี่ยวเนื่องฯ 17/06/2562
icon 22 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 17/06/2562
icon 23 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 17/06/2562
icon 24 วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดสตูล ได้สรุปรายงาน ผลการดำเนินรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโครงการ To Be Number One ปี 2562 ต่อคณะทำงานฯ ได้รับทราบ 17/06/2562
icon 25 สรจ.อุตรดิตถ์ ปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 บ้านผามูบ ต.แม่พูล อ.ลับแล 17/06/2562
icon 26 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 17/06/2562
icon 27 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 17/06/2562
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปิดโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ One Plan จังหวัดแพร่ (ด้านแรงงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุพระลอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 17/06/2562
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและชีวอนามัยจังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 17/06/2562
icon 30 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หมอ@ยาสองแคว : Herbs For Health Innovation 2019” ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 17/06/2562