ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่ลงข่าว
การดำเนินงานของชุดปฏิบัติการตรวจสอบปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายประจำจังหวัดชุมพร 21/11/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีไต้หวันแก่คนไทย 21/11/2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมประจำเดือนอาสาสมัครแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/11/2560
สรจ.ตาก ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 21/11/2560
แรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเปิด "ศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE" ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว 21/11/2560
สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 21/11/2560
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกันให้การต้อนรับอธิบดีกรมการจัดหางาน และอธิบดีแรงงานประเทศเมียนม่าเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 21/11/2560
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รุ่นที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดอ่างทอง 21/11/2560
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม ของจังหวัดอ่างทอง 21/11/2560
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณายุทธสาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ 21/11/2560
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ในพื้นที่ อำเภอวังชิ้น 21/11/2560
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 21/11/2560
สรจ.ชัยภูมิ จัดโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดชัยภูมิ ณ วัดบ้านหนองแต้ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 21/11/2560
การบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการจังหวัดอ่างทอง 21/11/2560
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 21/11/2560
สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการซักซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟในองค์กรภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/11/2560
สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 11/2560 21/11/2560
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงาน จังหวัดระนอง 21/11/2560
สรจ.พะเยา ร่วมบรรยายและเสวนา เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 2560 21/11/2560
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่ 21/11/2560