ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 จังหวัดชุมพร จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 11/04/2562
icon 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว ุในชื่อโครงการ "สว.กระชากวัย หัวใจ...ไม่ท้อ" เนื่องในวันผู้สูงอายุ ณ วัดโป่งขนมจีน หมู่ที่ ๔ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว 11/04/2562
icon 3 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีการเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย 11/04/2562
icon 4 จังหวัดชุมพร จัดพิธีในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 11/04/2562
icon 5 สรจ.ปัตตานี ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 11/04/2562
icon 6 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานแกนนำระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/04/2562
icon 7 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 (ฝั่งทางรถไฟ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 11/04/2562
icon 8 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10 เม.ย.62) 11/04/2562
icon 9 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/04/2562
icon 10 ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ในสถานประกอบการ พื้นที่ อำเภอสอง (10 เม.ย.62) 11/04/2562
icon 11 สรจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 10/04/2562
icon 12 แรงงาานจังหวัดชุมพร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/04/2562
icon 13 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 10/04/2562
icon 14 สรจ.พิจิตร ร่วมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร 10/04/2562
icon 15 แรงงานจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 10/04/2562
icon 16 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร นำบริการด้านแรงงานร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองพงษ์ ตำบลหนองพะยอม อำเภอตาพานหิน จังหวัดพิจิตร 10/04/2562
icon 17 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 17 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 10/04/2562
icon 18 แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชและตักน้ำสรงมุรธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี(พระอารามหลวง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 10/04/2562
icon 19 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีการเชิญน้ำอภิเษกไปมอบให้กระทรวงมหาดไทย ณ พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 10/04/2562
icon 20 สรจ.ชัยนาท ร่วมเสวนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยงู) 10/04/2562
icon 21 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมซ้อมใหญ่ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง ณ สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ถนนวังจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 10/04/2562
icon 22 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 10/04/2562
icon 23 สรจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ้านหนองโง้ง ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 10/04/2562
icon 24 หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเลยร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 10/04/2562
icon 25 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ และสำนักงาน ปปช. จังหวัดกระบี่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน 10/04/2562
icon 26 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ถนนไชยบูรณ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ 10/04/2562
icon 27 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 10/04/2562
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล 10/04/2562
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 10/04/2562
icon 30 สรจ.มหาสารคาม ร่วมงาน “ตักสิลา มหาสงกรานต์ 2562” รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 10/04/2562