ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 31 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 20/11/2562
icon 32 แรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล (ศบร.) 20/11/2562
icon 33 แรงงานจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดสตูล ประจำปีพ.ศ.2562 20/11/2562
icon 34 ร่วมโครงการส่งเสริม การประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19/11/2562
icon 35 5 หน่วยแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี 19/11/2562
icon 36 แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 2/2563 19/11/2562
icon 37 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2563 19/11/2562
icon 38 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จัดให้มี โครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 19/11/2562
icon 39 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ตรวจติดตามภารกิจตามนโยบาย 19/11/2562
icon 40 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเพื่อต่อยอดความรู้พร้อมพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน 19/11/2562
icon 41 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 19/11/2562
icon 42 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย 19/11/2562
icon 43 ลพบุรีจัดเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปี 2563 19/11/2562
icon 44 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและค้ามนาย์ด้านแรงงานของสำนักงานแรงงาจังหวะด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18/11/2562
icon 45 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 18/11/2562
icon 46 แรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” 18/11/2562
icon 47 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 18/11/2562
icon 48 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 18/11/2562
icon 49 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 18/11/2562
icon 50 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 18/11/2562
icon 51 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบันทึกรายการวิทยุ "คุยเฟื่องเรื่องแรงงาน" 18/11/2562
icon 52 นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 18/11/2562
icon 53 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 18/11/2562
icon 54 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ห้องดุสิตา กองบิน 5 อ่าวมะนาว อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18/11/2562
icon 55 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 18/11/2562
icon 56 สรจ.พัทลุง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล สำรวจกลุ่มเป้าหมายและหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18/11/2562
icon 57 การประชุม อสร.สัญจร จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 15/11/2562
icon 58 จังหวัดชุมพร จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 15/11/2562
icon 59 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15/11/2562
icon 60 สรจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อกลังจบการศึกษาภาคบังคับ 15/11/2562