ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 61 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด , โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 16/05/2562
icon 62 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม " เราทำความดีด้วยหัวใจ การทำความสะอาดบริเวณวัด และทำปุ๋ยจากใบไม้ การทำความสะอาดและทาสี ห้องน้ำห้องสุขา" ณ วัดป่าภูกระแต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 16/05/2562
icon 63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการสภากาแฟ และรับมอบให้เป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปะการัง อาคารฟ้าชมคลื่น 1 กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16/05/2562
icon 64 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานนอกระบบการรวมกลุ่มช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ และการประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอกระบบ 16/05/2562
icon 65 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 16/05/2562
icon 66 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) "การสร้างระบบสนับสนุน SMEs แบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น"ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 15/05/2562
icon 67 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 15/05/2562
icon 68 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้บริหาร และพนักงาน/ลูกจ้าง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ To be number one 15/05/2562
icon 69 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และพิธีอัญเชิญเครื่องราช สักการะถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญทั่วประเทศ 10 แห่ง 15/05/2562
icon 70 จังหวัดพิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่ 15/05/2562
icon 71 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานนอกระบบการรวมกลุ่มช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ และการประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอกระบบ 15/05/2562
icon 72 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ตรวจแบบบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 15/05/2562
icon 73 สรจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15/05/2562
icon 74 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 15/05/2562
icon 75 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 15/05/2562
icon 76 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2562 ณ ห้องประชุม นครพนม ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม 15/05/2562
icon 77 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 15/05/2562
icon 78 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 15/05/2562
icon 79 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรีและ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15/05/2562
icon 80 สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมแบบบูรณ์การร่วมกัน 3 คณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเดิม) ชั้น 2 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 15/05/2562
icon 81 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15/05/2562
icon 82 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ น.ส. วฒนพร ศรีจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 15/05/2562
icon 83 สรจ.นครสวรรค์จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระดับพื้นที่ (Zoning) (อำเภอลาดยาว, แม่วงก์, ชุมตาบง, แม่เปิน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 15/05/2562
icon 84 สรจ.สงขลา เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ฯ รองรับเทคโนโลยี 4.0 ให้กับบัณฑิตแรงงาน เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันมาใช้งาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 14/05/2562
icon 85 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชลบุรี 10/05/2562
icon 86 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 87 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10/05/2562
icon 88 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 10/05/2562
icon 89 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 10/05/2562
icon 90 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2562 10/05/2562