ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 61 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมการตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9 อำเภอท่าวุ้ง 18/07/2562
icon 62 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร นำทีมเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร เยี่ยมชมนิทรรศการของจังหวัดและชมรมต่างๆ ณ อิมแพค เมืองทองธานี 18/07/2562
icon 63 สรจ.สระบุรี พร้อมหน่วยงานเข้าตรวจเยี่ยม ครอบครัวผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุน การศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 18/07/2562
icon 64 แรงงานจังหวัดตาก ร่วมการนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 18/07/2562
icon 65 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 18/07/2562
icon 66 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมเชียร์ และให้กำลังใจชมรมต่างๆ ของจังหวัดพิจิตรในงานมหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 18/07/2562
icon 67 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นตัวแทนทีมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ ห้อง SAPPHIRE 202 อาคาร IMPACT Forum เมืองทองธานี 18/07/2562
icon 68 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 18/07/2562
icon 69 แรงงานจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ Hall 4 และห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 18/07/2562
icon 70 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุม คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 18/07/2562
icon 71 สรจ.สระบุรี ข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และพิธีถวายเทียนพระราชทาน ณ อุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18/07/2562
icon 72 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) 18/07/2562
icon 73 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดพรหมประสิทธิ์ อำเภอปะนาเระ และ วัดปิยาราม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 18/07/2562
icon 74 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมงานแห่เทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษาของเทศบาลเมืองแพร่ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 18/07/2562
icon 75 แรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 18/07/2562
icon 76 แรงงานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 และร่วมรับชมขบวนแห่พยุหยาตรา ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ขบวนเจ้าเมือง สระบุรี ขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี 18/07/2562
icon 77 นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด/ชมรม และเยาวชน เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี 18/07/2562
icon 78 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 18/07/2562
icon 79 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประกวด ร่วมกิจกรรม และร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๒ ณ HALL ๔ และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 18/07/2562
icon 80 สรจ.นครสวรรค์ร่วมนำเสนอผลงานประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 18/07/2562
icon 81 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 18/07/2562
icon 82 สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร แจ้งเตือนภัย !! ระวังแก๊งค์หลอกลวงผ่านเฟสบุ๊ค 18/07/2562
icon 83 สระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำทีมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมจังหวัด เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 15/07/2562
icon 84 แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม 15/07/2562
icon 85 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย 15/07/2562
icon 86 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562 12/07/2562
icon 87 สรจ.นครพนม ออกพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ อ.ศรีสงคราม 12/07/2562
icon 88 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมการพัฒนาระบบขาส่งมวลชนจังหวัดสุโขทัย (Grab คอกหมู) เพื่อส่งเสริมการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน 12/07/2562
icon 89 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2562 12/07/2562
icon 90 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ออกปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562 12/07/2562