ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 14/11/2562
icon 92 แรงงานจังหวัดพัทลุง ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 14/11/2562
icon 93 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและนมโรงเรียน ในถานศึกษา เขต 2 จ.นครพนม 13/11/2562
icon 94 พิธีเปิดอบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน จังหวัดแพร่ 13/11/2562
icon 95 การประชุม​คณะกรรมการ​ศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกันการค้ามนุษย์​ด้านแรงงาน จังหวั​ดก​ำ​แพง​เพชร​ ครั้ง​ที่​ 9/2562 13/11/2562
icon 96 การส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น "นุ่งถุง ไม่นุ่งสั้น" ประจำปีงบประมาณ 2562 13/11/2562
icon 97 แรงงานจังหวัดระยอง ประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 13/11/2562
icon 98 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 13/11/2562
icon 99 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา มอบของเยี่ยมแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์บุกยิงป้อม ชรบ. ณ วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 13/11/2562
icon 100 แรงงานจังหวัดหนองคาย ออกพื้นที่โครงการนำร่อง “หมู่บ้านเข้มแข็ง” จังหวัดหนองคาย ณ หนองแหวน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 13/11/2562
icon 101 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมบูรณาการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 13/11/2562
icon 102 สรจ.พิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร) 13/11/2562
icon 103 สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 13/11/2562
icon 104 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 13/11/2562
icon 105 สรจ.สุโขทัย ร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย 13/11/2562
icon 106 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 13/11/2562
icon 107 แรงงานจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุโขทัย 13/11/2562
icon 108 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี หารือโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 13/11/2562
icon 109 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เข้ากิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ม.ราชภัฎยะลา 12/11/2562
icon 110 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 12/11/2562
icon 111 สรจ.สุโขทัย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณแห่งความสุข งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2562 12/11/2562
icon 112 สรจ.สุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ.2562 12/11/2562
icon 113 แรงงานจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่​ร่วมพิธีทางศาสนา ศพแรงงานไทย เสียชีวิต ณ.ประเทศอิสราเอล 12/11/2562
icon 114 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบันทึกรายการวิทยุ "คุยเฟื่องเรื่องแรงงาน" 12/11/2562
icon 115 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่แนะนำช่วยเหลือญาติแรงงานเสียชีวิตในญี่ปุ่น 12/11/2562
icon 116 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ออกเยี่ยมครอบครัวแรงงานไทย ที่เสียชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้ 12/11/2562
icon 117 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการประกวด CHUMPHON TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 12/11/2562
icon 118 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 12/11/2562
icon 119 แรงงานจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จ.อ่างทอง ปี 2562 11/11/2562
icon 120 ผู้ว่าฯ ลพบุรี พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ณ วัดบางลี่ ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 11/11/2562