ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE 12/07/2562
icon 92 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 12/07/2562
icon 93 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ิ 12/07/2562
icon 94 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมการบูรณาการออกตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดเลย 12/07/2562
icon 95 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ถนนบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 12/07/2562
icon 96 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมทีมนำบริการด้านแรงงานแบบครบวงจรออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวง 12/07/2562
icon 97 สรจ.พิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร ณ วัดยางคอยเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 12/07/2562
icon 98 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว.จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 11/07/2562
icon 99 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 11/07/2562
icon 100 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 11/07/2562
icon 101 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 11/07/2562
icon 102 สรจ.เพชรบุรี ร่วมประชุมและต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการรอบที่ 3/2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน 11/07/2562
icon 103 ๕ เสือแรงงานหนองคาย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย 11/07/2562
icon 104 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11/07/2562
icon 105 แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งจันทรพิศาลพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี 11/07/2562
icon 106 5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฯ ณ โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 11/07/2562
icon 107 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11/07/2562
icon 108 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 11/07/2562
icon 109 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 11/07/2562
icon 110 สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 (11.07.62) 11/07/2562
icon 111 สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9 11/07/2562
icon 112 แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11/07/2562
icon 113 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 11/07/2562
icon 114 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิิ่น มิติสังคม กำแพงเมือง - คูเมือง เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 11/07/2562
icon 115 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ณ​ วัดละหาร​ ตำบลโสนลอย​ อำเภอบางบัวทอง​ จังหวัดนนทบุรี​ 11/07/2562
icon 116 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ 11/07/2562
icon 117 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดค่างาม (11.07.62) 11/07/2562
icon 118 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม“ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 11/07/2562
icon 119 สรจ.ชุมพร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2562 11/07/2562
icon 120 แรงงานจังหวัดชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/07/2562