ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 91 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอสระโบสถ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 10/05/2562
icon 92 จังหวัดชุมพร เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ฯ 10/05/2562
icon 93 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 94 จังหวัดชุมพร จัดพิธีปลงผมนาคและพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน 79 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากรู ฯ 10/05/2562
icon 95 สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดท่าหลวง พระอาราหลวง จังหวัดพิจิตร 10/05/2562
icon 96 แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดแพร่ (4 พ.ค.62) 10/05/2562
icon 97 สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 98 สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 99 แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ 10/05/2562
icon 100 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานสาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดสงขลา ได้ร่วมออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ ณ ต. พพังลา อ.สะเดา จ.สงขลา และ ขับเคลื่อนศูนย์ OSS สงขลา 10/05/2562
icon 101 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 102 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 10/05/2562
icon 103 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 104 สรจ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพติดยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 10/05/2562
icon 105 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 10/05/2562
icon 106 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขนธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 10/05/2562
icon 107 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 108 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมตรวจสถานประกอบการ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 10/05/2562
icon 109 สรจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสิทธิประโยชน์ จากกองทุนประเทศไต้หวัน 08/05/2562
icon 110 สรจ.ชัยนาท ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562
icon 111 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดพัทลุง 08/05/2562
icon 112 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักรช 2562 08/05/2562
icon 113 จังหวัดชุมพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562
icon 114 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 08/05/2562
icon 115 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562 08/05/2562
icon 116 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 08/05/2562
icon 117 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินมาตรฐานและคณะ เพื่อประกอบการขอรับรองมาตฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08/05/2562
icon 118 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนนทบุรี 08/05/2562
icon 119 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 08/05/2562
icon 120 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562