ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการชี้แจง รวมทั้งพูดคุยกับกลุ่มลูกจ้างของบริษัท เอเชียแพลนเตชั่น แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ บ้านนาจาร ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 11/11/2562
icon 122 สำนักแรงงานจังหวัดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ในภารกิจและบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในโครงการนำร่อง “หมู่บ้านเข้มแข็ง” จังหวัดหนองคาย ณ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 11/11/2562
icon 123 แรงงานจังหวัดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ในภารกิจและบริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในโครงการนำร่อง “หมู่บ้านเข้มแข็ง” จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ณ บ้านหงส์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 11/11/2562
icon 124 สำนักงานแรงงานงานจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อไปพบ นายธนวัฒน์ วัดแผ่นลำ บิดาของ (นายวัฒนา วัดแผ่นลำ) แรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล และเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เพื่อชี้แจ้งแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การส่งศพกลับประเทศ 11/11/2562
icon 125 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอทุ่งสง 11/11/2562
icon 126 สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 11/11/2562
icon 127 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าวุ้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 11/11/2562
icon 128 สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ณ ศาลาแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 11/11/2562
icon 129 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจด่านความมั่นคง บริเวณจุดตรวจกองกำลังบูรพา (บ้านหนองกุง) ถนนสาย 33 ประกอบด้วยกำลังพลจากหน่วยงานทหาร ตำรวจภูธรสระแก้ว ขนส่งจังหวัดสระ 11/11/2562
icon 130 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมตรวจพื้นที่และประชุมสรุปการเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 11/11/2562
icon 131 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11/11/2562
icon 132 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุข แก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนริมปิงให้สวยงามยั่งยืนต่อเนื่อง 11/11/2562
icon 133 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดมิตรสัมพันธ์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุ 11/11/2562
icon 134 สรจ.ชุมพร จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 11/11/2562
icon 135 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดเขาขี้เหล็ก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย 08/11/2562
icon 136 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดชุมพร” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 08/11/2562
icon 137 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพิจิตร 08/11/2562
icon 138 นายอำนาจ เชิงไว แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 08/11/2562
icon 139 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมหารือข้อราชการกับทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 08/11/2562
icon 140 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตน หน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 08/11/2562
icon 141 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง 08/11/2562
icon 142 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงินในงาน "วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี" ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 08/11/2562
icon 143 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 08/11/2562
icon 144 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต” ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 08/11/2562
icon 145 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจครอบครัวของนายสมศักดิ์ กรมไธสง แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น และเสียชีวิตลง 08/11/2562
icon 146 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสมบท วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 08/11/2562
icon 147 สรจ.สุโขทัย จัดประชุมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08/11/2562
icon 148 สรจ.ชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม 9 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท 08/11/2562
icon 149 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้) ณ วัดมหรรณพาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 07/11/2562
icon 150 แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 07/11/2562