ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2562 ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 11/07/2562
icon 122 สรจ.พะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 11/07/2562
icon 123 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "สานพลังประชารัฐร่วมใจด้านภัยค้ามนุษย์" ประจำปี 2562 11/07/2562
icon 124 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 11/07/2562
icon 125 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปี2562 11/07/2562
icon 126 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 11/07/2562
icon 127 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอุดรธานี 10/07/2562
icon 128 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมบูรณาการกิจกรรม โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 10/07/2562
icon 129 สรจ.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัย 10/07/2562
icon 130 แรงงานจังหวัดชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/07/2562
icon 131 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 10/07/2562
icon 132 แรงงานจังหวัดพิจิตร ซักซ้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 10/07/2562
icon 133 สรจ. พิจิตร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการ ฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบทำน้ำพริกเครื่องแกง 10/07/2562
icon 134 สรจ.พะเยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 7-2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา 10/07/2562
icon 135 สรจ.ชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/07/2562
icon 136 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2562 10/07/2562
icon 137 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 10/07/2562
icon 138 แรงงานจังหวัดระยองประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2562 10/07/2562
icon 139 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ตอนรับผู้ว่าฯ ลพบุรี พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 10/07/2562
icon 140 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ณ บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 10/07/2562
icon 141 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสำหรับผู้บริหารในจังหวัดชุมพร หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง การบัญชีสำหรับผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดชุมพร. 10/07/2562
icon 142 สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังเทพสตรี (ด้านไทย – เมียนมาร์) ที่ 403 กิจกรรมพบปะแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ เกี่ยวกับสังคม สิทธิ สวัสดิการฯ 10/07/2562
icon 143 แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา กิจกรรม “ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 10/07/2562
icon 144 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2562 10/07/2562
icon 145 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิและบุคลากรในสังกัดฯร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟ 09/07/2562
icon 146 กระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปัตตานี และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ “พบปะยามเช้า” 09/07/2562
icon 147 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงตามแผนการตรวจการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พื้นที่อำเภอเมือง 09/07/2562
icon 148 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมบูรณาการตรวจสถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่อำเภอเมือง 09/07/2562
icon 149 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปลูกป่า โครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดป่าชาดโคกใหญ่โคกค่าย ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 09/07/2562
icon 150 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านไร่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 09/07/2562