ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 121 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 10/05/2562
icon 122 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมตรวจสถานประกอบการ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 10/05/2562
icon 123 สรจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การรับสิทธิประโยชน์ จากกองทุนประเทศไต้หวัน 08/05/2562
icon 124 สรจ.ชัยนาท ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562
icon 125 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคล จังหวัดพัทลุง 08/05/2562
icon 126 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักรช 2562 08/05/2562
icon 127 จังหวัดชุมพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562
icon 128 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 08/05/2562
icon 129 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562 08/05/2562
icon 130 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 08/05/2562
icon 131 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินมาตรฐานและคณะ เพื่อประกอบการขอรับรองมาตฐานศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08/05/2562
icon 132 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดนนทบุรี 08/05/2562
icon 133 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 08/05/2562
icon 134 แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562
icon 135 สรจ.ชุมพร ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม (กอช.) จังหวัดชุมพร 08/05/2562
icon 136 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดการจัดงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสาขาผู้ประกอบอาหารไทย 08/05/2562
icon 137 ผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพสกนิกรจังหวัดลพบุรี ร่วมชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 08/05/2562
icon 138 แรงงานจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเลย 08/05/2562
icon 139 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทแอลซิโก้ เอเซียแปซิฟิค จำกัด สาขาพุทไธสง 08/05/2562
icon 140 สรจ.พิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแด่พระสงฆ์ (79 รูป) ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562
icon 141 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน 08/05/2562
icon 142 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 08/05/2562
icon 143 ข้าราชการหน่วยงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 70 รูป 08/05/2562
icon 144 แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ บริษัท เบลตัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 08/05/2562
icon 145 ข้าราชการหน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 08/05/2562
icon 146 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 08/05/2562
icon 147 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 08/05/2562
icon 148 สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการประเภทฟาร์มสัตว์เลื้อยคาน 08/05/2562
icon 149 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักรช 2562 08/05/2562
icon 150 สรจ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” จังหวัดชัยนาท 08/05/2562